loading/hle�
(79) Blaðsíða 67 (79) Blaðsíða 67
ekki kom til þess. Tvær stúlkur í öðrum bekk haustið 1981 lýstu hugmyndum sínum á þann hátt að mótmælin beindust „ ... fyrst og fremst gegn því, að ekki skuli vera haft sam- ráð við nemendur við samningu reglugerðar sem þessarar.“ Lögðu þær áherslu á að eldri nemendur við skólann þekktu ekki nægilega vel til málefnisins til að fá að kjósa um jafn um- deilt efni og því ætti að leyfa nemendum fyrsta og annars bekkjar að greiða atkvæði um aðgerðir vegna áhrifa reglugerðarinnar.4 Aðrir höfðu meiri áhyggjur af því að anna- próf gæfu ranga mynd af getu nemenda og legðu óhóflegt álag á viðkvæmt taugakerfi þeirra. „Prófakerfið, eins og það er í dag, er streituvaldandi, jafnvel svo mjög að nemendur láta bugast undir álaginu. Nemendur, sem svo er komið fyrir, virðast ekki vera að fara á jarðarför annarra heldur stefna óðfluga að sinni eigin.“5 Andstaða við áfangakerfíð var nokkuð greini- leg í skrifum nemenda fram á vor 1982 en fór síðan þverrandi. Eftir að áfangakerfið leit dagsins ljós hafa ekki orðið stórvægilegar breytingar á uppbyggingu náms við MA þó svo brautir hafí breytt um nafn og listabraut bæst við. Gjörbreyting hefur orðið á allri aðstöðu nemenda með tilkomu Hóla. Upplýsinga- tæknin hefur haft áhrif á nám í mörgum fögum og er vel nýtt innan skólans við nám á vefnum, við verkefnavinnu og fyrirlestra. Tölvur leika mjög stórt hlutverk í daglegu lífi menntaskólanema árið 2005 en einkatölvur voru ekki til við skólann árið 1980. Kröfur nemenda til lífsgæða hafa einnig breyst, allir eiga síma og fartölvu og bílaeign nemenda hefur margfaldast eins og sést greinilega á yfírfullum bílastæðum við skólann. Til að standa straum af þessu vinna fleiri með námi en áður tíðkaðist og er erfitt að segja hver áhrif þess eru á nám og upplifun nemenda af menntaskólaáranum. Nárasráðgjöf og nemendavemd í Menntaskólanum á Akureyri er nemendum boðin margvísleg aðstoð og þjónusta hvort sem varðar persónuleg mál eða nám. Þessi þjónusta hvílir á herðum námsráðgjafa skól- ans. Stoðkerfi við nemendur hefur vaxið mjög mikið frá 1980 til ársins 2005 og hefur raunar orðið gjörbreyting á slíkri þjónustu í 4 Muninn 3. tbl. 1981,7, 15. 5 Muninn 1 tbl. 1981, 16-17. takt við þróun samfélagsins. Má í því sam- bandi benda á breytingar í kjölfar hækkunar á sjálfræðisaldri úr 16 ára í 18 sem tók gildi árið 19986 og þá samfélagslegu vakningu sem hefur orðið varðandi unglingadrykkju og þær hættur sem hún hefur í för með sér. Menntaskólinn var fyrstur íslenskra fram- haldsskóla til að bjóða nemendum þjónustu námsráðgjafa árið 1972.7 Framan af vann námsráðgjafí við skólann í hlutastarfí og um miðjan 9. áratuginn gegndi sami aðili þessu hlutverki fyrir báða framhaldsskóla Akur- eyrar. Starfssvið námsráðgjafa hefur aukist mjög mikið og sinna þeir margslungnu hlut- verki. Þeir hjálpa nemendum við námsval, leiðbeina þeim um námstækni, kanna áhuga- svið þeirra og hjálpa þegar erfiðleikar steðja að í námi og jafnvel í einkalífmu.8 Námsráðgjafar kynna væntanlegum nem- endum úr grannskólum skólasamfélag MA og efstubekkingar fá aðstoð við að feta sig áfram á menntabrautinni með kynningum á háskólum og öðra framhaldsnámi.9 Meginhlutverk námsráðgjafa er að vera málsvari og trúnaðannaður nemenda og er hann bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra. Námsráðgjafar hafa yfirumsjón með urnsj ónarkennuram og starfi nemendavemdar- ráðs. Þjónustan stendur bæði nemendum og foreldram þeirra til boða sama hvert erindið er. Námsráðgjafar hvetja nemendur til að leita ásjár þeirra hvort sem þeir þurfa ráðgjöf eða skýringar á málurn sem gætu auðveldað líf eða starf innan skólans. Markmiðið með vinnu þeirra er að öllum líði vel í skólan- um.10 A síðustu 25 áram hefur mjög íjölgað þeim nemendum sem njóta margvíslegra sér- úrræða, meðal annars vegna fötlunar, lestrar- eða skriftarörðugleika, ofvirkni, athyglis- brests, þunglyndis og kvíða svo nokkuð sé nefnt. Þessi vandamál era ekki ný af nálinni heldur greinast þau frekar nú en áður sem er ekki síst öflugri stoðþjónustu að þakka. Til þess að koma á móts við þarfír nemenda gefst þeim kostur á þjónustu skólalæknis, sál- fræðings og lestrarfræðings fyrir milligöngu námsráðgjafa. Auk þess starfar sérstakur heimilislæknir við skólann og einnig heim- sækir hjúkrunarfræðingur heimavist tvisvar í viku." A áranum 1997-2001 var í gildi samningur á milli Menntaskólans á Akureyri og Reynis, 6 Lögrœðislög 1997 nr. 71, lögin tóku gildi 1. janúar 1998. 7 http.7/www.ma.is/ma/frettir/ 8 http7/www.ma.is/textar.asp/Námsráðgjöf 9 Skjalasafn MA, nr. 114. 10 http7/www.ma.is/textar.asp/Námsráðgjöf 11 http7/www.ma.is/textar.asp/Þjónusta við nemendur
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Blaðsíða 225
(238) Blaðsíða 226
(239) Blaðsíða 227
(240) Blaðsíða 228
(241) Blaðsíða 229
(242) Blaðsíða 230
(243) Blaðsíða 231
(244) Blaðsíða 232
(245) Blaðsíða 233
(246) Blaðsíða 234
(247) Blaðsíða 235
(248) Blaðsíða 236
(249) Blaðsíða 237
(250) Blaðsíða 238
(251) Blaðsíða 239
(252) Blaðsíða 240
(253) Blaðsíða 241
(254) Blaðsíða 242
(255) Blaðsíða 243
(256) Blaðsíða 244
(257) Blaðsíða 245
(258) Blaðsíða 246
(259) Blaðsíða 247
(260) Blaðsíða 248
(261) Blaðsíða 249
(262) Blaðsíða 250
(263) Blaðsíða 251
(264) Blaðsíða 252
(265) Blaðsíða 253
(266) Blaðsíða 254
(267) Blaðsíða 255
(268) Blaðsíða 256
(269) Blaðsíða 257
(270) Blaðsíða 258
(271) Blaðsíða 259
(272) Blaðsíða 260
(273) Blaðsíða 261
(274) Blaðsíða 262
(275) Blaðsíða 263
(276) Blaðsíða 264
(277) Blaðsíða 265
(278) Blaðsíða 266
(279) Blaðsíða 267
(280) Blaðsíða 268
(281) Blaðsíða 269
(282) Blaðsíða 270
(283) Blaðsíða 271
(284) Blaðsíða 272
(285) Blaðsíða 273
(286) Blaðsíða 274
(287) Blaðsíða 275
(288) Blaðsíða 276
(289) Blaðsíða 277
(290) Blaðsíða 278
(291) Blaðsíða 279
(292) Blaðsíða 280
(293) Blaðsíða 281
(294) Blaðsíða 282
(295) Blaðsíða 283
(296) Blaðsíða 284
(297) Saurblað
(298) Saurblað
(299) Saurblað
(300) Saurblað
(301) Saurblað
(302) Saurblað
(303) Band
(304) Band
(305) Kjölur
(306) Framsnið
(307) Kvarði
(308) Litaspjald