loading/hle�
(90) Page 78 (90) Page 78
notkun reykherbergi í kjallara en því var lokað árið 1990.30 Heimavistarráð hefur starfað frá árinu 1972 en á liðnum árum hafa fulltrúar þess verið mismargir, allt frá 5 og upp í 10. Vetur- inn 2004-2005 voru sjö íbúar vistar í heima- vistarráði.31 Ráðið er kosið að hausti úr hópi heimavistarbúa og fer með daglega stjórn vistarinnar í samvinnu við húsbónda. Heima- vistarráð hefur ýmislegt á sinni könnu, meðal annars skipuleggur það félagslíf innanhúss. Einnig fylgdist það lengi með þrifum á hús- næði vistarinnar. A níunda áratugnum skipaði heimavistarráð hreppstjóra á hvem gang á vistinni (alls 7 hreppstjóra) sem bám meðal annars ábyrgð á umgengni íbúa á sínum gangi en því var hætt um 1990. Einnig sá ráðið um að úrskurða í málum sem komu upp vegna brota á reglum heimavistar að undan- skildum áfengis- og fíkniefnamálum, sem eru eins og áður segir í verkahring meistara. Ein af skyldum heimavistarráðs var að skipu- leggja næturvörslu en um hana sáu 4. bekk- ingar á vist. Næturvarsla var fram yfir mið- nætti á virkum dögum og næturlangt um helgar enda dymm heimavistarinnar læst fyrir miðnætti. Eftir að öryggisvarsla færðist úr höndum nemenda árið 2003 hefur allt eftir- lit með áfengisdrykkju orðið auðveldara. Nú starfa öryggisverðir á heimavistinni á kvöldin og um helgar. Félagslíf á heimavist hefur verið með svip- uðu móti öll þau ár sem hér em til umijöll- unar. Oftast vom tvær kvöldvökur á vetri, sín á hvorri önninni. Þar skemmtu vistarbúar sér við heimatilbúin skemmtiatriði, fegurðarsam- keppni og fleira. Þátttaka í kvöldvökunum var mjög mismunandi á milli ára og fór það oft eftir því hvemig hreppstjórum tókst að safna á kvöldvöku og kveikja í íbúum. Litlu- jól heimavistar voru haldin hátíðleg rétt fyrir jólafrí ár hvert. Einnig var leynivinavika ár- legur viðburður. Þá áttu menn að vera sérstak- lega góðir við einhvern einstakling, gefa hon- um gjafír á laun og veita honum ýmsa aðstoð. Myndbandakvöld voru oft haldin meðal vistarbúa sem og Olsen Olsen kvöld, kynn- ingarfundir, fatauppboð og svo var billiard- borð fyrir íbúa vistarinnar en umgengni um það var æði misjöfn.32 Mikil breyting varð á aðstöðu nemenda á vistinni með tilkomu Lundar. Að hluta búa nemendur enn á fyrrum heimavist MA en þar eru 85 herbergi og þar af 64 einstaklings- herbergi með sameiginlegum snyrtingum, 30 Sama heimild. 31 Skjalasafn MA, nr. 113, reglur heimavistar 1995. 32 Muninn 2. tbl. 1994,15. 5 endumýjuð einstaklingsherbergi og 9 endur- nýjuð tveggja manna herbergi með snyrting- um. Hins vegar er þar nýbygging með 118 tveggja manna alrýmisíbúðum. Nettenging er á herbergjum og sjá ræstitæknar um þrifin svo nemendur geta einbeitt sér að náminu og öðm sem þeir taka sér fyrir hendur.33 Ekki er komin mikil reynsla á sambúó skólanna en miðað við skýrslu sjálfsmatsnefndar MA fyrir skólaárið 2005-2006 gengur sambúðin nokkuð vel. Nefndin kannaði styrkleika og veikleika heimavistarinnar. I rannsókn hennar var horft til viðhorfs starfsfólks vistarinnar sem og heimavistarbúa með tilliti til ýmissa þátta sem snerta búsetu þar, svo sem sambúð skólanna, áhrif nemenda á stefnu og ákvarð- anir sem og öryggi og þjónustu svo eitthvað sé nefnt. Meðal helstu niðurstaðna skýrsl- unnar má nefna að nemendum fínnst þeir nokkuð ömggir á vistinni nema helst á álags- tímum en þá vildu íbúar helst hafa tvo verði á vakt. Almennt telja íbúarnir að sambúð skólanna tveggja gangi vel en telja ókost að skólamir byrji ekki á sama tíma sem og að prófatíminn sé ekki sá sami því að hann nær samtals yfír sex vikur. Helst telja nemendur að það þurfi betri sameiginlega aðstöðu, svo senr teppi og sófa í setkrókum. Eldri nem- endum fínnast reglur heimavistarinnar of stífar og vilja fá meira frjálsræði þegar þeir verða lögráða, meðal annars telja þeir reglur Það hefur lengi verið siður að skreyta heimavistina á aðventunni og þegar gamla vistin var, eins og nú er sagt, tókst iðulega að hafa mikla samvinnu um skreytingar. Hér eru íbúar á einum ganginum greinilega í mikilli músa- stigaframleiðslu. í seinni tíð hafa litskrúðugar ljósaseríur komið í stað músastiganna. Myndin er tekin á aðventunni 1985. Ljósmynd: Sigrún Kristjánsdóttir 78 33 http://www.ma.is/textar.asp/Lundur
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page I
(6) Page II
(7) Page III
(8) Page IV
(9) Page V
(10) Page VI
(11) Page VII
(12) Page VIII
(13) Page 1
(14) Page 2
(15) Page 3
(16) Page 4
(17) Page 5
(18) Page 6
(19) Page 7
(20) Page 8
(21) Page 9
(22) Page 10
(23) Page 11
(24) Page 12
(25) Page 13
(26) Page 14
(27) Page 15
(28) Page 16
(29) Page 17
(30) Page 18
(31) Page 19
(32) Page 20
(33) Page 21
(34) Page 22
(35) Page 23
(36) Page 24
(37) Page 25
(38) Page 26
(39) Page 27
(40) Page 28
(41) Page 29
(42) Page 30
(43) Page 31
(44) Page 32
(45) Page 33
(46) Page 34
(47) Page 35
(48) Page 36
(49) Page 37
(50) Page 38
(51) Page 39
(52) Page 40
(53) Page 41
(54) Page 42
(55) Page 43
(56) Page 44
(57) Page 45
(58) Page 46
(59) Page 47
(60) Page 48
(61) Page 49
(62) Page 50
(63) Page 51
(64) Page 52
(65) Page 53
(66) Page 54
(67) Page 55
(68) Page 56
(69) Page 57
(70) Page 58
(71) Page 59
(72) Page 60
(73) Page 61
(74) Page 62
(75) Page 63
(76) Page 64
(77) Page 65
(78) Page 66
(79) Page 67
(80) Page 68
(81) Page 69
(82) Page 70
(83) Page 71
(84) Page 72
(85) Page 73
(86) Page 74
(87) Page 75
(88) Page 76
(89) Page 77
(90) Page 78
(91) Page 79
(92) Page 80
(93) Page 81
(94) Page 82
(95) Page 83
(96) Page 84
(97) Page 85
(98) Page 86
(99) Page 87
(100) Page 88
(101) Page 89
(102) Page 90
(103) Page 91
(104) Page 92
(105) Page 93
(106) Page 94
(107) Page 95
(108) Page 96
(109) Page 97
(110) Page 98
(111) Page 99
(112) Page 100
(113) Page 101
(114) Page 102
(115) Page 103
(116) Page 104
(117) Page 105
(118) Page 106
(119) Page 107
(120) Page 108
(121) Page 109
(122) Page 110
(123) Page 111
(124) Page 112
(125) Page 113
(126) Page 114
(127) Page 115
(128) Page 116
(129) Page 117
(130) Page 118
(131) Page 119
(132) Page 120
(133) Page 121
(134) Page 122
(135) Page 123
(136) Page 124
(137) Page 125
(138) Page 126
(139) Page 127
(140) Page 128
(141) Page 129
(142) Page 130
(143) Page 131
(144) Page 132
(145) Page 133
(146) Page 134
(147) Page 135
(148) Page 136
(149) Page 137
(150) Page 138
(151) Page 139
(152) Page 140
(153) Page 141
(154) Page 142
(155) Page 143
(156) Page 144
(157) Page 145
(158) Page 146
(159) Page 147
(160) Page 148
(161) Page 149
(162) Page 150
(163) Page 151
(164) Page 152
(165) Page 153
(166) Page 154
(167) Page 155
(168) Page 156
(169) Page 157
(170) Page 158
(171) Page 159
(172) Page 160
(173) Page 161
(174) Page 162
(175) Page 163
(176) Page 164
(177) Page 165
(178) Page 166
(179) Page 167
(180) Page 168
(181) Page 169
(182) Page 170
(183) Page 171
(184) Page 172
(185) Page 173
(186) Page 174
(187) Page 175
(188) Page 176
(189) Page 177
(190) Page 178
(191) Page 179
(192) Page 180
(193) Page 181
(194) Page 182
(195) Page 183
(196) Page 184
(197) Page 185
(198) Page 186
(199) Page 187
(200) Page 188
(201) Page 189
(202) Page 190
(203) Page 191
(204) Page 192
(205) Page 193
(206) Page 194
(207) Page 195
(208) Page 196
(209) Page 197
(210) Page 198
(211) Page 199
(212) Page 200
(213) Page 201
(214) Page 202
(215) Page 203
(216) Page 204
(217) Page 205
(218) Page 206
(219) Page 207
(220) Page 208
(221) Page 209
(222) Page 210
(223) Page 211
(224) Page 212
(225) Page 213
(226) Page 214
(227) Page 215
(228) Page 216
(229) Page 217
(230) Page 218
(231) Page 219
(232) Page 220
(233) Page 221
(234) Page 222
(235) Page 223
(236) Page 224
(237) Page 225
(238) Page 226
(239) Page 227
(240) Page 228
(241) Page 229
(242) Page 230
(243) Page 231
(244) Page 232
(245) Page 233
(246) Page 234
(247) Page 235
(248) Page 236
(249) Page 237
(250) Page 238
(251) Page 239
(252) Page 240
(253) Page 241
(254) Page 242
(255) Page 243
(256) Page 244
(257) Page 245
(258) Page 246
(259) Page 247
(260) Page 248
(261) Page 249
(262) Page 250
(263) Page 251
(264) Page 252
(265) Page 253
(266) Page 254
(267) Page 255
(268) Page 256
(269) Page 257
(270) Page 258
(271) Page 259
(272) Page 260
(273) Page 261
(274) Page 262
(275) Page 263
(276) Page 264
(277) Page 265
(278) Page 266
(279) Page 267
(280) Page 268
(281) Page 269
(282) Page 270
(283) Page 271
(284) Page 272
(285) Page 273
(286) Page 274
(287) Page 275
(288) Page 276
(289) Page 277
(290) Page 278
(291) Page 279
(292) Page 280
(293) Page 281
(294) Page 282
(295) Page 283
(296) Page 284
(297) Rear Flyleaf
(298) Rear Flyleaf
(299) Rear Flyleaf
(300) Rear Flyleaf
(301) Rear Flyleaf
(302) Rear Flyleaf
(303) Rear Board
(304) Rear Board
(305) Spine
(306) Fore Edge
(307) Scale
(308) Color Palette