loading/hle�
(3) Blaðsíða [3] (3) Blaðsíða [3]
3. 4. 10. Ú t g j ö 1 d. sakamálum og benefieeruðum málum: ór Reykjavíkur kaupstað................................................. 5rbd. 84 sk. -- Gullbríngu og Kjósar sýslu........................................... 130 — 58 - — Borgarfjarðar sýslu................................................... 11 — 72 - — Árnes sýslu.......................................................... 136 — 56 - — Rángárvalla sýslu.................................................... 29 — 29 - -- Vestmarmaeyja sýslu................................................... 19 — 68 - Lán það, er greiðt var fyrir ransókn um hver ritað liefði nokkur nofn á bænarskrá úr Borgarfjarðars. til fulltrúaþíngsins i Hróarskeldu, og sem innibindst inngjaldamegin (1. a.) (Kans. br. 9. Maí 1844). Fyrir 2 sáttabækur........................................................................... Viðvíkjandi beilbrigðismálefnum: a. laun bólusetningarmanna hér i umdæminu.................................. 86 rbd. 72 sk. b. fyrir bólusetníngarbók.................................................. „ — 48- c. ferðakostnaður landlæknisins þessi þrjú ár, er hann fór að kenna skóla- piltum á Bessastöðum að setja bólu. ' (Rentuk. bréf 1. Sept. 1832). 9 — „ - d. ferða - og fæöis - kaup hins sama, er hann 3svar fór til Hafnarfjarðar þegar meslíngasóttin gekk.................................................. 5 — „ - e. prentun á riti lians, hvernig skuli fara með sótt þessa.................... 7 — 36 - /. ferða - og fæðis - kaup fyrir konur, sein landlæknirinn hefur verið að kenna yfirsetukvennafræði................................................. 23 — „ - g. kvennmynd til að kenna á yfirsetukonum (Phantom), handa héraðslækni í Rángárvalla sýslu að meðtöldu flutníngskaupi. (Kans. br. 11. Júni 1844). 45 — „ - h. ferðakaup og dvöl yfirsetukonu V. Brinjólfsdóttur í Vestmannaeyjum árin 1841 og 1842, til þess að reyna til að hamla ginklofanum, að ráðstöfun Kanselíisins í bréfi 7. Nóv. 1843 ................................. 253 — i. endurgohlið jarðabókarsjóðnum uppí það, er úr honum hefur verið greiðt til að efla bólusetninguna hér i umdæminu. (Renluk. br. 28. Sept. 1839). 139 — 85 21 - Fyrir prentun á: a. Verðlagsskránni þessi árin............................................. 22 b. yfirliti yfir inngjöld og útgjöld Suðuramtsins jafnaðarsjóðs árin 1841—1843 8 • ------------------------------------------------------------------------ Fiutningskaup Stiptamtmannsins á embættisferð bans................................. n 48 - Austurferð dýralæknis T. Finnbogasonar, til að grenslast eptir og banda sýki þeirri, sem kom i skepnur af öskufallinu úr Heklu..................................................... Til Kammerráðs Melsteds fyrir ferð hans til Reykjavikur 1843 á fund embættismanna nefndar- innar, er J>á var ákveðin, en ei varð neitt af (konúngs xirsk. 15. Apríl 1840 og Rentuk. bréf 13. Jan. 1844): a. ferðakostnaður, að tiltölu við hin umdæmin.......................... 2rbd. 64 sk. b. fæðiskaup bans...................................................... 5 — SS- Viðvíkjandi kosningum alþíngismanna: a. í Reykjavíkur kaupstað................................................. 10 — b. - Gullbríngu og Kjösar sýslu........................................... 32 — c. - Borgarfjarðar sýslu................................................... 24 — d. - Árnes sýslu........................................................... 20 — e. - Rángárvalla sýslu...................................................... 2 — /. - Skaptafells sýslu..................................................... 58 — V 48 - Eptirstöðyar við árslokin 1846: a. lán, sem enn eru ófeingin aptur....................................... 201 — 53 - b. í peníngum...............................*............................ 1788 — 62 - Útgjöldin alls silfur. rbd. 333 31 4 569 30 33 39 sk. 79 88 70 48 16 146 1,990 3,187 56 48 19 40


Yfirlit yfir inngjöld og útgjöld suður-amtsins jafnaðarsjóðs árin 1844-1846

Ár
1847
Tungumál
Íslenska
Blaðsíður
4