loading/hleð
(12) Page 6 (12) Page 6
6 Bemærkning, ikke for at anbefale det upræ- parerede K'jokkensalt som Lægemiddel mod Cholera — hvorvel det altid maalte kunde komme i Betragtning for dem, som vare i saarianne Omstændigheder, at de under el farligt og pludseligt Angreb ikke havde Adgang til nogen Lægehjælp — men meget mere for at udpege dette, som det synes fbrste svage Lysglimt i Choleraens rette Behandlingsmaade ; thi denne tilhorer aaben- bart Dr. William Stevens alene. Denne Hædersmand, som nu opholder sig som Godseier paa Wycknouse iWorces- ter-shire i England, har i mange Aar været praktiserende Læge paa de Dansk- Vestindiske Oer og er sikkert de Kjoben- havnske Læger velbekjendt, da han for nogle Aar siden, for en kort Tid opholdt sig i Kjbbenhavn. Dr. Stevens har med forbausende Held anvendt den Cuurmelhode mod Cholera, som fremstilles og anbefales i disse Blade, i C old bathf i e Id s Fængselet i London, og det vil letlelig indrommes af dem, som vide hvilken Grad af Ondartethed zymoti- ske Sygdomme sædvanligen antage, især i Fængsler, at de her opgivne Resultater have en overordentlig stor inductiv Beviis- kraft til at godtgjore hans Cuurmethodes Fortrinlighed. De Data, paa hvilke det her egentlig kommer an, ere noiagtigt og samvittigheds-


Cholera amuletten eller Dr. William Steven's eneste rigtige Salinske behandling af cholera

Year
1850
Language
Danish
Pages
28


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Cholera amuletten eller Dr. William Steven's eneste rigtige Salinske behandling af cholera
http://baekur.is/bok/0634ed45-8309-4850-a9f8-fdc45a2baebd

Link to this page: (12) Page 6
http://baekur.is/bok/0634ed45-8309-4850-a9f8-fdc45a2baebd/0/12

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.