loading/hleð
(23) Page 13 (23) Page 13
13 verlit, qnocirca liaud inepte Poetæ reccntiores vocem ac- cent*) usurparunt uti sermonis nomen uohilissimum, Ab altera parte consideratus accentus qvoque univer- salem quendam sermonem sistit, qvi vere est totius humani geueris vernaculus, imo & iuter nonnulla animalia (ut quas- dam aves) iutclligibilis. Ecquis est, qui irati accentum a blaudieutis haud íacile dignoscat, etiam iu lingva omnino ^ ignota, qui lætum a lamentabili, superbum ab humili non disceruat. Imo & hoc sæpe accentus prodit, utrum homo falsa an vera loquatur, utrum certa vel iucerta, utrum par- tem sermonis supprimat ob timorem, au libere loqvatur. Secreta astutia h malignitas acceutu sæpe manifestatur. Sic acceutus hatid solum lingpœ anitna est, uti Rousseau illum recte vocavit, verum contra animœ lingva dici potest. Accentum enim formant h concinnant, quæ homiui iusunt pathemata, persæpe præter illius voluntatem. Yerum h accentus tempore prius homiui infuisse cen- sendus est, quam literalis iingva; literalis nempe lingva est quædam accentus crystallus. Et quidem jant apud iufanteiu multo prius mater diseernit accentus quam loqvendi facul- tatem, ut cibum postulautem, dolore vel frigore aíilictum, reqviescere volentem, biaudientem, succensum facile intelli- gat. Iino & in ultimis vitæ momentis post perditum liugvæ literalis usum dignoscuutur accentus. **) Ceterum, cum acceutus tantus A tam multifarius usus sit, tuto concludimus illuin ab initio maximum contulisse ad literalem sermouem formandum, idque, ut nobis videtur, hoc pacto: Postquam literalis lingva usurpari coepit, quamlibet certe vocein, quamlibet syllabam, acceutus quidem comita- batur; sed eandem vocem multifarii accentus sequebantur, ut jam apud Siuesenses; literali quidem voce vel verbo certa quædam siguificabatur notio , aut sensatio, sed accen- tuum varietate magua caterva affiuium notionuin & sensatio- num exprimi solebat; has qtiidem omnes notiones literalibus vocibus exprimere nemo uiiquam iu animum induxit, sed ad inajorem lingvæ perspicuitatem h certitudinem sermonis necessarium fuit tales notiones, quæ freqventissime recurre- bant, quæque accentu tantum significabantur, etiam stabilibus signis literalibus exprimere; tali modo formata sunt multa præformativa iV afformativa h variæ syllabæ radicalibus ad- 1 jectæ & forte inimissæ. Imo & sæpe accentus ipse tale vocis literale additamentuin ex parte formaverat, nam, longius pro- tractus iu radicali quadam syllaba, novam vocalem literæ iu- terdum addere visus est. Sic illud phænomenou explico, quod in plerisque afformativis lingvarum antiquarum voca- les multo magis prævalent quam consonantes, & inter conso- nantes liquidæ magis quam mutæ. In græca lingva atque latina sane litera s, frequentissime occurrit in afformativis syllabis, veruin & talis sibilans aspiratio proxime accedit *) í'Ty latest nccents liear. Byron. .**) lieue etiani hoc respecta poeta: My lalcst accents liear.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page [5]
(10) Page [6]
(11) Page 1
(12) Page 2
(13) Page 3
(14) Page 4
(15) Page 5
(16) Page 6
(17) Page 7
(18) Page 8
(19) Page 9
(20) Page 10
(21) Page 11
(22) Page 12
(23) Page 13
(24) Page 14
(25) Page 15
(26) Page 16
(27) Page 17
(28) Page 18
(29) Page 19
(30) Page 20
(31) Page 21
(32) Page 22
(33) Page 23
(34) Page 24
(35) Page 25
(36) Page 26
(37) Page 27
(38) Page 28
(39) Page 29
(40) Page 30
(41) Page 31
(42) Page 32
(43) Page 33
(44) Page 34
(45) Page 35
(46) Page 36
(47) Page 37
(48) Page 38
(49) Page 39
(50) Page 40
(51) Page 41
(52) Page 42
(53) Rear Flyleaf
(54) Rear Flyleaf
(55) Rear Board
(56) Rear Board
(57) Spine
(58) Fore Edge
(59) Scale
(60) Color Palette


De sermone tentamen

Year
1826
Language
Latin
Pages
56


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: De sermone tentamen
http://baekur.is/bok/0e0b1911-7b36-436b-be4b-1f85078bc834

Link to this page: (23) Page 13
http://baekur.is/bok/0e0b1911-7b36-436b-be4b-1f85078bc834/0/23

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.