loading/hleð
(26) Page 16 (26) Page 16
16 stiiictio, affcclus eniiu sese prodimt &'iu vocilnis singulis & in sentcntiis. Ceteruin jiuops ab initio literalis lingua siugulis fere syllabis omnia animi seusa expressit, tumque voccs sane fueruut integræ sententiæ , vel potius, nulla omnina fuit clara distiuctio vocum atque integrariun senteutiarum. In boc statu sermo bestiarum voci propior multo niinus qui- dem in usu fuit, nec nisi urgeute quadam necessitate aut periculo aut animi coinmotione violeuta in voce prorupit id, quod animo erat recondituin. Tum saiie vix ullus fuit vo- cis rhythmus, sed acceutus quidem seinper fuit. Sed ut lingua paullatim per accentum formari, voces & syllabæ & senteutiæ ex iudiscreta vociferatione distingui, verba & sen- teutiæ prolongari & coutiuuo, sed variato sennone plures simul notiones exprimi coeperunt, tum sane accessit etiam rhythnius, qui variis modis sermoni concinnitatem, amoc- nitatem, harmoniam, emphasiu conciliavit. In inonosylla- bico illo sermonc rhythinus nee locum liabere potuit, nec omnino fuit necessarius; quamdiu enim homo solummodo simplicem qiiaudam notionem aut simplex aliquod animi pa- thema unaquaque voce expressit, quamdiu simplici & uno afl’ectu pucrorum more commovebatur atque cogebatur ad loquendum vel potius vociferandum, nulla oinuino require- batur distinctio rhythinica vocis, sed quando afl’ectuum vio- lentia moderari coepit, notiones multiplicitate augeri & variæ & complexæ simul exprimi, tum sane necessarium íiehat rliythmo distingvere, quod incertis teinporum intervallis an- tea per se satis distinctum est. Sinesensium lingva quomo- do se liabeat hoc respectu, in doctorum libris non iuveni- inus, nec potest hoc satis diligeuter & accurate observari, nisi quis præsentem audiat Siuesensem loquentem; sed ex illis, quæ de hac lingva apparent e commentariis doctoruin & monosyllabica liuguæ ibrmatione, sino erroris periculo coucludimus, illi vix ullura inesse rhythmum, aut saltem multo magis incertum & irrcgularem, quam iu Íiuguis poly- syllabicis. §• 19- Musica autem ars est — ut matliematicorum vocc utar — quædam accentus nova dignitas, sive potentia, 'nam pcr illain multo apertius magna a parvis, grandia ab exilibus, sublimia a depressis , seria a ludicris, læta a tristibus, vio- leiita a placidis distingvuntur & disccruuntur in sensationi- bus mortaliuin. Ita dubitari nou potest, quin illa maximum contulerit ad lingvæ formatiouem; potissimum, cum illam vcl hodie videamus ad variaruin lingvarum formationeiu inaximum conferre, adeo, ut quædani inde peculiarem omni- no cliaracterem nauciscantur. Exemplo sit lingva Italorum, quæ elcgantiam ínusicam in onuiibus fere formis venatur. Musice quautain vim exerceat in homiuis animuin, quamque arcte iis sit juncta, quæ in intiino hominis aniino sunt re- condita, quis non aguoscit? Ecqtiis non cst expertus illam notionum & idearum magnam multitudinem partim gignere, partiin excitare. llubitari itaquc uon potest, quiu illa
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page [5]
(10) Page [6]
(11) Page 1
(12) Page 2
(13) Page 3
(14) Page 4
(15) Page 5
(16) Page 6
(17) Page 7
(18) Page 8
(19) Page 9
(20) Page 10
(21) Page 11
(22) Page 12
(23) Page 13
(24) Page 14
(25) Page 15
(26) Page 16
(27) Page 17
(28) Page 18
(29) Page 19
(30) Page 20
(31) Page 21
(32) Page 22
(33) Page 23
(34) Page 24
(35) Page 25
(36) Page 26
(37) Page 27
(38) Page 28
(39) Page 29
(40) Page 30
(41) Page 31
(42) Page 32
(43) Page 33
(44) Page 34
(45) Page 35
(46) Page 36
(47) Page 37
(48) Page 38
(49) Page 39
(50) Page 40
(51) Page 41
(52) Page 42
(53) Rear Flyleaf
(54) Rear Flyleaf
(55) Rear Board
(56) Rear Board
(57) Spine
(58) Fore Edge
(59) Scale
(60) Color Palette


De sermone tentamen

Year
1826
Language
Latin
Pages
56


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: De sermone tentamen
http://baekur.is/bok/0e0b1911-7b36-436b-be4b-1f85078bc834

Link to this page: (26) Page 16
http://baekur.is/bok/0e0b1911-7b36-436b-be4b-1f85078bc834/0/26

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.