loading/hleð
(47) Page 39 (47) Page 39
39 stipti, sem og fyrir Island, og annat) fyrir öll fjögur stiptin í Nor&ur-J(5tlandi.“ þegar a& tilskipunin 15. maí 1834 skipa&i nákvæmar fyrir um rá&gjafarþingin, var þat> enn ekki komií) í kring, hvernig á hentugan hátt skyldi kjósa fulltrúa fyrir Islands hönd, og bauS því tilskipunin til brá&abyrg&a, þangab til slíkt yrbi gjört, a& konungur skyldi, nefna tvo menn, er væru kunungir högum Islands, til a& eiga setu á þinginu- þing Eydana var nú þannig einnig fyrir Islands hönd meí) fulltrúum þeim , er þannig voru kosnir, og voru lögb fyrir þab öldungis sjerstök lög handa Islandi *); en Kristján konungur áttundi ákvarbafei þab meí> úrskur&i sfnum 20. maí 1840, a& þa& skyldi rann- saka, hvort ekki væri hentast ab sett yr&i sjerstakt ráS- gjafarþing á Islandi'), og þetta var einnig gjört meb til- skipun 8. marz 1843, er stofnsetti þetta þing, og kalla&i þa& alþingi, og voru því fengin í hendur þau störf, er þingiíi í Hróarskeldu haf&i á&ur haft, vi&víkjandi lögum og ö&rum a&gjör&um, er snertu Island sjálft, og hættu þá um lei& fulltrúar a& sitja á þinginu í Hróarskeldu fyrir Islands hönd* * 3). Sambandib milli alþingis og rá&gjafarþinganna í Danmörku var& því þaö, a& almenn lög og tilskipanir, er gefa skyldi fyrir Danmörku, skyldu ekki lög& fyrir alþingi& á&ur en þau komu út, heldur skyldi þa& gjört þá fyrst; þegar í rá&i væri a& löglei&a þau á íslandi. Lög þau og stjórnara&gjör&ir, sem a& sönnu einkum snertu ísland, en sem líka voru árí&andi fyrir Danmörku, skyldi leggja bæ&i fyrir alþingi og hin dönsku rá&gjafarþing; svo a& einungis *) Sjá t. a. m. tilskip. 3. iebrúar og 9. marz 1836, 24. janúar 1838, o. a. fl. 2) Sjá meira um þetta í Coll. Tid. 1840, 617. bls., 0. s. frv. 3) Sbr. betur um þetta umræ&urnar á þinginu í Hróarskeldu 1842. og Ny Coll. Tid. fyrir 1843, 213. bís., 0. s. frv.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Rear Flyleaf
(54) Rear Flyleaf
(55) Rear Board
(56) Rear Board
(57) Spine
(58) Fore Edge
(59) Scale
(60) Color Palette


Um stöðu Íslands í ríkinu að lögum

Year
1856
Language
Icelandic
Pages
56


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Um stöðu Íslands í ríkinu að lögum
http://baekur.is/bok/deb0e376-5f13-4cb4-99be-27dbc71d2bec

Link to this page: (47) Page 39
http://baekur.is/bok/deb0e376-5f13-4cb4-99be-27dbc71d2bec/0/47

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.