Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (458,2 KB)
JPG (365,2 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


94
Herkomst og hiM: Pá en foran indklœbet seddel har Arne Magnusson no-
teret „Ur bokum Oddz SigurdzConar í'em eg keypte il von Nettens auction.
Er grey-Exemplar."
Benyttelse og beskr.: Eyrbyggia-Saga, ílavniœ 1787, s. IX; Grönl. hist. M.
I, 513; Eyrbyggja saga, Leipzig 1864, s. XXV.
161. AM. 132, í'ol. (Möðruvallabók.) Perg. 34 X 24 cm. 200 bl. (fólieret, men
mindrc nöjagtig, 1—201; bladresten- SWs er ihlce medregnet; tallet
10 overspringes, ligeledcs tal 19, Uadtallene 20 og 18, opr. an-
bragte i nævnte ræhhef^lge, ere nu ombyttede og viUe ved citaternc
i det fúlgendc blive anvcndte pd rette máde). Tospaltet. lste
hahdel af ldde árh. Smulc og regclmæssig hund. Flerfarvede ini-
tialer, r0de lcapitelovcrslcriftcr; de fors/cellige sagaer begynde i
reglcn som nye hapitler, deres titler ere hyppig med en h&nd fra
17. drh. angivne i 0vrc margen. Dcn bevarede del af codex er
i det hcle vel honserveret, nár undtagcs, at læggencs begyndelses-
og slutningsside er mere eller mindre slidt; bl. 1—.9, 20 og 30
tilfi0rc et membranhándshrift fra 17. árh. Det opr. bind er to
svœrc tiræplader mcd læderryg.
Indhold:
1) Bl. 1—61r. Njáls saga. Bl.l—9, omfattende begyndélsen
af sagaen, tilh^rcr cn yngre codex, der i sin tid er ofret til fuld-
stændiggörelsc af det œldre hándshrift; sá vel bl. 9 som dc
to f^lgendc blade af samme slags (bl. 20 og 30) give derfor
adshilligt, som ogsd er bevaret i det gamlc hándshrift. Bl. 9"
slutter med „moder Jo2unwa2 var 01afm(!) At.." (Njála I,
hap. 267), hvorimod den gamle membran bl. 10 begynder ,,[val]-
gardar hrnf gra var vlfr aurgoði" (ib. 258). Bl. 18"
cr udraderet, og til crstatning af det herved mistede er af
samme yngre codex tilföjet et blad (bl. 20), der gár fra „þaz
gefid oftur oc Smioz Hawn beiddift" til „enw ef ydm þicker
betza a[t] | vicr sieuw*" (ib. 4941!—r>l°"), uagtet U. 18r fh'st standser
med ordene „nu mun ek la(ta)" (ib. 5012); bl. 21 bcgyndes igen
med ordet „koft" (ib. 51°'). Pd bl. 28" er af ydre spalte nogle
linjer opfrishede med nyere blælc forovcn og fomeden. Af bl. 29
er ydre spalte bortslcdren, og til erstatning af det sáledes mistedc
cr af förnævnte yngre membran indsat et blad (bl. 30), begyndende