Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (475,3 KB)
JPG (359,7 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


99
Gráfkinnu in margine þeirrar Nials Sðgu in íblio., fem lianre liefr Pkrifa
lated, og eg í'eck af S1 Olati Gif'la fyne a, Hofe.
Membrana þeffe (eda Membranæ, kanwfke bokin fie mixtim ritud etter
íieirum) er nu in Bibliotheca Regia.
Jeffa Nials Sðgu heíi eg feinged fra Eckiu Sal. Affeffor formodar
Torfafonar. 1720.
Num. 10."
165. AM. 136, í'ol. Pap. 29 X W,a em. 89 bl. G. 1640. SJcr. af Jón Gis-
sursson. Soni regél áben plads for initialerne. Hist og Jier
ma/rginalhmvisninger. Bindet er betruJúet med besJcrevet perg.
med nodetegn fra et latinsJc ritual-JmndsJcrift (tosp.).
Njáls saga (..Hier Byriast Sögu Breimu-Nials" —sáledes rettef).
Slcal ifg. Jón Sigwrðssons Jcatalog vcere afsJcrift „efter den
original, som bisJcop Br. Sveinsson har Jcaldct GulJsJcinna".
Vil findes besJcrevet i Njála II, s. 721—22.
Herhomst og hist.: Pá en foran indklœbct seddel angiver Arne Magnusson
slcriverens navn og tilföjer „Ur bok i folio (elldre enra 1G43) er eg í'eck aí'
Sveine Torfafyne 1704."
166. AM. 137, fol. Pap. 26? X 17fi cm. 170 bl. 17. árh. Fraldur. Jón Er-
lendssons Jiánd. Aben plads for initialerne (med, undtagelse af
lste); ydre margen af' de f0rste blade reparcret. Bindet er bc-
truJclcet med besJcrevet perg. fra et stærJct ornameuterct JcirJceligt JisJcr.
Njáls saga.
SJcal være afsJcrift efter „GullsJcinnau.
Vil findes udf:0rlig besJcrevct (undcr benœvnelsen „ Vigfúsar-
bóV) i Njála II, s. 722—30.
Ilerkornst Of/ hist.: Pá en foran indhlæbet seddel (œldre forsatsblad'i) findes
shrevet „Wi.jgfus Hannesl'on a Bokena A° 1699" og „Gudrydur Sigurdar-
dotter er nii eigande | þefsrar Bökar Anno 1700", hvortil er fójet „Anno
1711. gaf Monfr Vigtus Hannesfon [fra Brœöratunga] mier þeffa bok, in
Maio. Arne Magnufson".
Henyttelse og beskr.: Nials Saga, Havnice 1809, s.XXV; Ant. Russcs II, 238.
167- AM. 138, í'ol. Pap. 29 X 19,B cm. 40 bl. C.1G40. SJcr. af Jón Gis-
sursson. Be fdrste 11 linjer bl. T — oprindclig indeJioldende
slutningen af „Eyrbyggja sagaa — ere ndslcttede; sidste Jialvc
side (bl. 40') er tilsat for Arne Magnusson. HándsJcriftet Jiar
nemlig oprindelig udgjort en del af cn störrc codex. Aben plads
7*