Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (439,6 KB)
JPG (394,1 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


i dette hæfte begyndelsen, indeholdende beskrivelsen over
folianterne, forelægges offenligheden, er i sin helhed udfort
af bibliothekar, dr. Kálund, dog med bistand af legatets
stipendiarer, idet disse have deltaget i hándskrifternes fore-
lobige beskrivelse. Det er en selvfolge, at dr. Kálund ogsá
har benyttet det allerede foreliggende materiale, navnlig Jón
Sigurðssons ovennævnte arbejde, dog sáledes at hvert enkelt
hándskrift pány er gennemgáet.
I katalogen er hándskrifternes oprindelíge nummer bibe-
holdt, hvorhos der i marginen er anfert lobenummer. Det
har været bestræbelsen at give dels en forestilling om hvert
enkelt hándskrifts ydre ejendommeligheder — i hvilken hen-
seende er angivet det anvendte materiale (pergament eller
papir), störrelsen i centimetermál, bladtal, omtrentlig alder og
udstyrelse —, dels en udtömmende indholdsangivelse, der kun
for brevboger, rækker af retterboder og lign. ikke gár i det
enkelte; derimod gives som regel ingen meddelelser om hánd-
skriftets værd eller tekstens beskaffenhed. Ved hvert hánd-
skrift gives der de oplysninger om dets ældre historie og
tidligere ejere, som kunne hentes fra selve hándskriftet eller
Arne Magnussons indlagte notitssedler og hans egenhændige
fortegnelse over de ham tilhorende pergamentshándskrifter,
der er indlémmet i samlingen som nr 435 a, 4'°; ligeledes
er der tilföjet en fortegnelse over de skrifter, hvori det pá-
gældende hándskrift tidligere har været omtalt eller benyttet.
Titlerne ere sá vidt muligt affattede i det págældende
stykkes sprog; dog folges i de norske lovhándskrifter, der
ere beskrevne i Norges gamle love IV, den der anvendte
benævnelse. Indholdets væsenlige dele ere fremhævede ved
fede typer, titler og det fra hándskrifternes tekst optagne
ved antikva, oplysende meddelelser ved kursiv; almindelige
anforselstegn (,,—") antyde nöjagtigst mulig gengivelse, halve