Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (483,0 KB)
JPG (375,9 KB)
TXT (2,4 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


149
Karlamagnús saga.
Ved hándslcriftets begyndélse mangle flere blade, indtil „ttl
„balldvma" (udg. s. 15); efter bl. 23, der slutter „Madkar ok"
(udg. s. 280) er en lalcune pá 6 bladc. Af bl. 24—25 ere omtr.
4 linjer bortsMrne foroven; méllem dem mangle c. 3 bl., fra udgs
lcap. 36, s. 293, til „pa mælti hann", ib. s. 302. Bl. 73" ender
hsicr. med ordene „þa suarar lragori kommgr" (udg. s. 480).
Herkomst og hist.: Navne pd ejere og ihœndehavere (fra yngre tid) forckommc
bl. 26, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 57; de tyde ifg. Jón Sigurösson
pa, at codex har h0rt hjemme i 0stfjordene.
Pá en foran indhlœbet seddel meddeler Arne Magnusson, at codex er
lcommen til ham fra monsr. Bessi Guömundsson 1704. En lignendc oplys-
ning findes AM. 435 a, 4l« bl. 140 ».
Benyttelse og beskr.: Karlamagnús saga, Chrania 1860; K. Gislason, 44
Pr0ver, Kbh. 1860; G. Storm, Sagnkredscne om Karl d. store og Didrilc af
Bern, Chrania 1874, s. 15.
269. AM. 180 d, fol. P«p. 33,4 X 21a cm. 302 bl. — ombrœMccde blade
med lcun de indrc kolonner beslcrevne. G. 1700. Tildels áben
plads for initialer. Formodes i den ældre katalog slcrevet af
Jón Amórsson. Fol. 15r, 217''—218, 288r findes áben plads
for lalcuner. Indhæftct i omslag af bcshrcvct perg. fra et latinslc
Mrlcéligt hslcr.
Karlamagnús saga.
Herkomst og hist.: Under forudsœtning af at Jón Ólafssons i den gamlc kata-
log udtalte formodning vm a/skriverens navn er rigtigt, er dctte hskr. sikkert
nævnt AM. 435 a, 4l° bl. 140v, hvor f^lgende oplysning gives om en af Jón
Arnórsson afslcreven membran-codex af Karlam. saga, der tillige med mindst to
andre A. M. tilh0rcnde membraner af samme saga (se smsteds. bl. 141'') má an-
tages at vrere gáet til grunde ved K0bcnhavns brand 1728 „Karla Magiml'l'
l'aga. Folio iiiíibundenw, med einum l'penle. hef'ur í'yrrum tylgfc Skalliollt/.
kirkiu (\)ad er l'u l'em Jon Arnorafon fkrii'ado epter). no« admodunt
vetutfcus Codex". Af en fortegnelse smstcds bl. 153 fremgdr, at dcnne codex
fandtes blandt de islandske b0ger i fortcgnelsen over „Skálholltz ffcadar aí'-
hendingu til Mag. ^ordar Thorlaksl'onar 1674". Af bl 186 flg. ses, at A. M.
erholdt codex dr 1699, den kaldes lier „Karla MagnulT Saga, sem Jön Arnorsl'on
miníía vegna uppl'krit'ade."
Benyttelse og beskr.: Karlamagnús saga Chrania 1860; G. Storm: Sagn-
kredsene om Karl d. store og Bidrik af Bcrn, Chrania 1874, 8. 67; Gering,
Islendzk Æventýri, Halle 1882.