Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (464,1 KB)
JPG (347,4 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


159
TLerkomst og hist.: Til oplusning om eodcx tjœner f^lgende notits bl. 49r, med
satnme hánd som det nœrmest foregáende: „Anno doMinj Mcdxcij fena 3a
íttfra octaws | omnmm fowctoi'um liora decima ante | praMdium Et esí liber
áomtnj johawnis | gerardi cappellam monafterij | aPkaby Et habewtw ín i(to
libro | pj-ímo de ludo Ccakariorum, liber | blanzafior De Peptewi rapiewti|bws
Et de rege magno karulo".
I bl. 115r nedre margen findes skrevet navnet EBrenner; det antages
at betegne oldforskcren Elias Brenner, pá 'hvis avktion Ame Magnusson da
formodes at have Jc0bt hándskriftet
Henyttelse og beskr.: Oversigt over indholdet mcddeles Skandinavisk Muscum
I, Kbh. 1798 og Svcnska Fornskriftsállskapcts Samlingar 1867—68, s. 274 flg.
Qier tillige oversigt ovcr den tidligerc benyttelse af codex og de forsk. publika-
tioner af dele af dennc). Sml. Fornskr. sállsk. saml. 1844, s. XXVII— her
tillige et facsimilc —, og 1881—82, s. 528; Brandts gammel-danske Lœsebog
s. 65; de i Fornskr. sdllsk. saml. 1867—68 anf0rte Svenske akademiske afhand-
linger og andre i Sverigc udgivne skrifter.
293. AM. 192, í'ol. Pap. 30,B X 19,? cm. 35 U. 17. árh. Jón Erlcndssons
frahtur-hðnd.
Hervarar saga ok Heiðreks konungs— i to cksemplarer.
1. Bl. 1—4r. „Hemuar þáttur hinw gamle", indbcfattende
sagaens begyndelse til ordene „þa streingdu heit | Amgrymf-
syner. ect", hvorefter l1/^ sidcr stá blanlcc. Aben plads for lste
initial; en enkelt marginal-henvisning.
2) Bl. 5—35r. „S0gu þattur ap Heidreke | Könge og
Hauws ættmonwumm", indeholdcnde sagaen lcompileret cfter for-
skéllige recensioner, samt tillige kommeutar af Björn Jónsson
pá Skarðsá til Heiðreks gáder. Adskilligc marginal-notitser,
bl. a. mcd ophjsning om afshriftcns kildcr. Bl. 34r cn rettelse
af Arne Magnusson. Ahcn plads for Iste initial.
Herkomst og hi.si.: Pá en foran indklœbet seddel er for Arne Magnusson
noteret „lied mier af Jone þ orlacksfyne 1709, og fidann felld 1710. Var
tilforna i inwbundinni bok."
Benyttelse og heskr.: llervararsaga, líafniœ 1785; Fornaldar sögur Norörl.
I; Nordiske Oldskrifter III, Kbh. 1847.
294. AM. 193 a, fol. Pap. 31,r, X 20,B cni. 29 bl. G. 1700. Ásgcir Jóns-
sons hund.
„Hervarar saga".