Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (473,4 KB)
JPG (359,8 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


163
P& en foran indklœbet scddel har Amc Magnusson notcret „Dette Oluf
Pedersens histories Exemplar bekom ieg Anno 171G. fra Mag. Jonas Eamus
paa Nörrehoug paa Ringerige i Norge, til' foræring."
„Arífue Scaryn Suenfon propi-ia ftod paa brettet indentil fyntes
at vere gamwel liaand."
„Det fom fattes ved enden i dette Exemplar har til viffe været 1. fæt,
og icke meere end 2. fæt. Det kunde mand fee af traadene fom fade til-
bage af det eller de fæt fom vare ndvyckte og bovtrefne."
Jón Sigurðsson gör dog opmœrksom pá, at der af Gustav Vasas kr0wike
vistnok mangler mere end 2 lœg, da fremstillingen ses at have omfattet ár 1554.
305. AM. 198, fol. Pap. 32? x 20? cm. 136 bl. (135 -f- 1«). S/cr. 1587.
Daniscret sprogform. Enkélfe marginalnotitser.
Olai Petri Svenska Krönika. Standser som AM. 196, fol. med
Svante Stures d0d.
Herkomst og hist.: Pd forsalsbladets forside (bl. 1 ar) er skrevet „Suenfke
Cronica Ola.j | Petri fom Jeg ficii effter S. | Holger Bagge 1630." Derundcr
er modtagerens navn udslettet.
Ved fortalens sluining (bl. 7'') findes árstallet 1587.
306. AM. 199, fol. Pap. 30,e X 19? cm. 126 bl. (125 + 1"). G. 1700. Skr.
af Asgeir Jónsson. 3íarginal-antcgnelser af Torfœus. Daniscrct
sprogform. Bindet betruJcJcet med bcskrevet perg. fra et latinsk
kirkeligt hslcr.
Olai Petri Svénska Krönika. Standser afbrudt vcd ár 1508.
Herkomst og hist.: Forsatsbladet (bl. 1 ar) bærer ftilgende titcl, af Ivoilken de, to
fúrste og to sidste linjcr ere skrevnc med r0dt blœk „Ohronographia | Det er |
. En kort Befkriffuelse, om alle de Konger | Hertuger Grefuer og Adel,
Borgmefter og Raad | Bifper og Prouitter etc. Som hafve regerit | i Sver-
rigs rige ind til Kong Johans tid, hvil|chen nu er en Herre der ofver
der | mand Skref Anno Chrisá 158G. | dew 7 Martii. | Proverb. 28 | Propter
peccata terræ multi Principes ejus."
Pa en foran indklæbet seddel har Arne Magmisson noteret „Pra Sal.
Afl'effor Thormod Toruefens Enke 1720."
307. AM. 200, fol. Pap. 32? X 21? cm. 136 bl. C 1600. Marginalhen-
visninger. Defekt ekspl. og mcgct bcskadigct. Af Jiándskriftet
mangle de f0rste 24 blade, sá at den oprinddigc folicring nu
11*