Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (524,5 KB)
JPG (414,2 KB)
TXT (2,6 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


178
Herkomst og hist.: Som det af Arne Magnussons notítser fremgár, ere disse
blade komne tíl ham fra forskellige steder pu Nordlandet. Pá to sammen-
hœngende kvartbladc har han optegnet „Her eru ur Jons Sðgu Hola biskwps 3
blöd. ur porlaks Sðgu 6 blðd. ur Gudmundar Sðgu 6 blöd. Syneft, ad þau
ðll mune vera ur einu Volumine, iafnvel J>ott dalkarner fieu ei f'yllilega fo
langer eda breider a einu bladenu fem ii ðdru. 2. aí' þefí'um blðdum feek
eg 1705. af Sr Jone Torfafyne, voru komin f'ra. Storahole i Eyafirde, og
voru ur porlaks fðgu og Jons Sögu. 3. fieck eg 1705. fra MonfrNiku-
lafe Einarsfyne. Voru ðll ur poHaiCsf ðgu. 2. blðd ur J> orlaksfðgu
feok eg ante annum 1702. f'ra Islande, fitt ur liverium ftad, nordan f'ra'
landinu, ef' mig rett minner 2. blöd urGudmundarSðgu hefi eg feinged
af' Gudmundi Olaf'sfyne, lðgrettumanni i Hleidargardi-i Saurbæjar fokn i
Eyafirde, enm hanw f'pck hia Sr forfteini Olafsfyne i Miklagardi i Eyafirde,
fem þau feinged hefr (fi rec.te meminit) ef'ter fðdur sin« Sr Olaf i Grims-
tungum. 1. blad ur GudmundarSðgu f'eck eg 1708. fra Sr f>orlaki Grims-
fyne, enm hann hai'de þad f'einged hia nefhdum Sr forsteine Olaf'sfyne i
Miklagarde. 1. af þeffum blðdum feck eg f'rii Islande ante annum 1702.
hin blðden f'em fleire eru, hefi eg eigi anrtoterud, hvadan til min komin
sieu. J>ad ætla eg annars fie v'ift. ad [tcsse Codex hafi nordur i lande vered
i fundur rifinn".
Til bl. 3 er fasthlæbct cn mindre seddcl mcd f0lgende notits af Arne
Magnusson „Ur Jons Sðgu Hola biskups. Komid til min 1727. fra Profaft-
inum, Sira .5i>orfteine Ketilsfyni ad Hraf'nagilo i Eyafirdi".
Bl. 12 er, som cn vcdlagt seddel viser, ár 1879 skœnkel til samlingcn af
det isl- litcrœrc selskab, hvor dct havde tjœnt som omslag om ct fra 0f;jord
stammende papirs-hándskrift.
Bl. 14r bœrcr i nedre margen ffilgende páskrift af Arnc Magnusson
„Pra Sr J>órlake Grimsfyne 1708. er f'ra Sr J>orsteini Olafsfyne i Mikla-
garde". ...
I AM. 435 a, 4t0 findes bl. 60v i al korthed dcttc nrs indhold optvgnet.
Benyttelse og beskr.: Biskupa sógur I, 1858, s. XXXVIII /'., XLVI; II,
1878, s. 3.
340. AM. 220, fol. I—VI. Pcrg. Fraymcntcr af sclcs forslcdligc codiccs,
indeholdendc „Bislwpa söguru.
a. Guðmundar saga ens góða.
Disse fragmcnter, dcr af Jón Sigurðsson ere henfgrte til
„Sturlunga saga1', bcere pd fodcn en tilsvarende pushrift.
I. 2í X 15 cm. 2 sammcnhœngcnde Uade. lstc del af 14.
urh. Samme hdnd som AM. 1H2, fol. Spor til r^de overslvrifter
og farvede initialer.
Bl. 1 beg. „muniíM \er -komner. en litlu fiðarr", ender '„en
pegar epter pat", Bislcupa sögur 1,423—26.