Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (525,9 KB)
JPG (413,3 KB)
TXT (2,5 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


.183 . . • •
Ilist og Jier Jiar codex lidt ved besJcœring. EnJcelte marginal-
notitser.
Indkold:
1) Bl. 1—110r. Stjórn. Bl. V efter prologens slutning stár
en Jialv spalte tom, ligehdes bl. 62v og 69" — fbr og efter det
senere indsJcudte styJcíce.
2) Bl. 110r— 129r. Rómverja Sögur („her byriaz | vpp rom-
ucria fogw"), med forangáende Jcort indledriing.
.3) 'Bl. 129r—146v. Alexanders saga („her hep vpp fogu
Alexandw | magnó (!)"). •
4) Bl. 146v—158r. Gyðinga saga. Sidste side (bl. 158")
stöd opr. blank, en Jicr senere anbragt pásJcrift er nu udradcret.
Herkomst og hist.: Et foran indklaibct papirsblad indeholder f0lgende „Syno
Mynuui Thorláke fordarPyne | Gief eg Undrkrifadur (!) þefsa Bok ] Hvoria
Mier gaf Mynn Eruverdugur | Konu Fader Gifle Magnurson, og | fieok lian»
hana ad Erf'dum epter sijn I fodur Magnus Biornsfon Logmann, | So Bokenn
ór Vel under komen, og | Vafalaus ad mynu víte. Tilfkil eg ad | Thorlakur
J>ordárfon frænde mijnn fáre | vel med J>efsa bok, og Liáe hana Brodur |
fynum Briniolfo .fordarfine. | Skallhollte þann 2 Decemhris | Anno 1689.
J>ordur Thorlakfsora mp." •
Derunder har A. M. tilföjet „Anno 1708. fidarlt i Majo eignadift eg under
fkrifadur þeffa bok af. Monfieur Bryniolfe fordarfyne Arne Magnufson".
I AM. 435 'a, 4t0 bl.lv—3" giver Ame Magnusson en udf^rlig angivelse
af hándslcriftets indhold og anforer dernœst, hvad han véd om dets er-
hvcrvelse bg tidligere ejere; til det allerede bekcndte fójes her „Magnús Biðriis-
fon ætladi Biðrn MagnulTon (broder Gril'la) bokina feinged hafa af Eggert
Biörnsfyne a Skarde".
Benyttelse og beskr.: Frumpartar ísL túngu S. IX—X; Alexanders saga,
Chrania 1848; Ant. Busses II, s. XIV (med facsim.); Saf'n til sögu Isl. I,
1856, s. 137 flg.; Stjóm, Chrania 1862; K. Gislason', 44 Pröver (Bómv.);
Postola sögur 1874, s. XII, XVII, XXIII; Gyöinga saga, Kbh. 1881; Arkiv
f. nord. Filologi III, 245.
347. AM. 227, í'ol. Tcrg. 35A X 27A em. 128 bl. (folieret 1—129, med forbi-
gáelsc af tallet 82.) TospaUet.' 14. árJi. R^de ovcrsJcriftcr, fler-
farvede initialer, af JivilJce adsJcillige ere smulct illumineredc og ud-
styrede med billedlige, tildeis til indholdet sigtende fremstiUinger
(sesál. bl. 1", 14", 23", 33», 38r, 46r, 71", 83", 96r (yngre), 115r).
Oodex er-pá iJcJce fa stedcr defclct; af de tabte bláde ere bl. 68,
80—83 (i fragmcntarisJc tilstand), 129 senere atter Jcomne tilstede,
erJwervede af Arne Magnusson fra forslcellige iJiændehavere. Bl.