Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (464,6 KB)
JPG (352,2 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


194
Herkomst og hist.: Oplysning om, hvorfra de bevarede blade enkeltvis ere er-
hvervede, give dels páskrifter af Arne Magnusson pá bladene selv, dcls dennes
hist og her indklæbede notitssedler. Bl. 3r læses „Fra Magnuse Jonsl'yne";
om bl. 4 anf^res pá en tilhorendc seddel „fetta blad feck eg i fundurlaufum
geirum fra landzí'krifaranum Sigurde Sigurdzfyne 1722"; pá bl.10 er noteret
„fra Sr pordi JonsCyne 1707", pá bl. 13 „fra Sigurde Sigurdfyne ii Firde
1707"; et mellcm bl. 15 og 16 indklœbct britdstykke af et brev (ár 1700) om-
taler 10 blade af denne codex, rimeligvis bl. 2, 15—19, 24—27, som Arne
Magnusson erholdt 1701; ifg. en tillwrende seddel ere bl. 20—23 erhvervede
1704 „fra Sr Olafl Stephansfyne, enra hann feigeít hafa funded þau i drufluin
a Mðdruvðllum i Eyafirde (nimirum Biðrns Magnuffonar)", bl. 28—29 der-
imod „fra Profaltinum Sr porlteine Ketilsfyne 1727".
De til codex horcnde AMslce sedler (a—k) givc desuden indholdsfortegnclsc,
afskrift af flere stykkers overskrift, notitser om indhold og lign.
Benyttelse og beskr.: Mariu saga, Chrania 1871, s.XXII; Postola sógur, 1874,
s. XXIX; Heilagra manna sógur, 1877, s. VII—VIII.
354. AM. 2331», íol. Tap. 18>4 X 15,s cm. 3 bl. G. 1700. Slcr. af Arne
Magnusson.
„Bref Grims prests".
Afshríft af dct „Jóns saga baptista" forudslcikhede brev fra
sagacns islandslce bearbejder præsten Grímr til ábbcd JRunólfr i
pylclcvibœr.
355. AM. 234, í'ol. Pcrg. 44 X 28 cm. 81 bl. Tospaltct. lste dcl af
14. urh. To forslc. hcender. Som regel áben plads for initialer
og oversJcrifter. AdsJcillige i sin tid af codcx cxcerperede ord ere
undcrstrcgede mcd r^dkridt. Med undtagelse af bl. 7, som er
overskáret pá tværs, bl. 27, der er stærlct slidt, og bl. 72, af
hvilket lcun nedre halvdel er bevaret, ere, bladene 1—73 vcl kon-
scrvercdc; dog cr ogsá dctte parti af codex defckt; resten bestár
af spredte fragmenter.
lndhold:
1) Bl. 1—19v. Antonius saga. Befekt fortil; beg. „fva
tamði hann fitt eigmlikt holld".
2) Bl. 19v—28v. Páls saga postola. Mcllem bl. 26—27
manglcr ct blad. Pá en vcdföjct seddel fremhæver Arnc Magnus-
son sagaens væsenligc overensstemmelsc med den „ur Skardz-
bokinne flöru" afsJorcvne.