Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (539,7 KB)
JPG (387,5 KB)
TXT (2,5 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


195
3) Bl. 28v—55v. Maríu saga. Pá en vedföjet seddel frem-
hcever Arne Magnusson sagaens overensstemmelse — bortset fra
miralcleme — med den „i litlu 4t0. fem ritud er med Knytlinga
l'ögu hendi".
4) Bl. 55T—67r. Jóns saga Hólabiskups.
5) Bl. 67r—73r. (Bl. 72 har tidligerc været indlemmet i
AM. 627, 4t0.) Augustinus saga. Sagacn cr fuldstœndig, nár
undtages, at 0vre del af bl. 72, som nævnt, er bortskáren. Bl.
73» stár Uanlc.
6) Bl. 74—78. (Bl. 75 har tidligere værct indlemmet i AM.
627, 4t0.) Vitæ patrum (fragm.). Bl. 74r stár blank, idet dette
afsnit vistnolc oprindelig har dannet begyndelscn af codex. Bladet,
der indeholder fortœllingens begyndclse, mangler de nederste linjer,
men fortsættes i 0vrigt af bl. 75 (manglende ældre halvdel), der
ender „íiandi fva dyrmæ(ta)." Bl. 76 beg. „(kræs)m vam
bmdendis mannea, ender „haws htil fv vneNwmg". Bl. 77
(mgl. nedre halvdel) beg. „nattwrvhgrar navðfymar þms likama",
cnder „En heúagr theon bat". Bl. 78 beg. „talaði fiargr jw»
pw polki", ender „vm alla notí".
7) Bl. 79—81. Thómas saga erkibiskups (fragm.).
Bl. 79 beg. „allrar knftnmwar", cnder „hegníngv. Valete".
Bl. 80 beg. „. . . nvðu gvðnm þanra er pai hapði fetz", ender
„j æðza ftað fkrpat. en hmvm helga". Bl. 81 beg. „. . . píota
ok avll vor hvn bolgm", ender „pax fvmaði olc myktizt
¦pot^íjn ok".
Herhomst og hist.: Om dette handskrift udtalcr Arne Magnusson sig temlig
vidtteftig, dels i AM. 435 o, át0 bl. 7V, dels pá et i eodex foran indklœbet
folio-ark og et cnkelt blad. Efter disse oplysningcr er hándskriftét brudstykke
af en mcgct stor codex, som har tilh0rt domkirkcn i Skálholt. If0lgc Torfceus'
mundtligc bcretning til Arne Magnusson var den i hans skoletid ellcr senere,
da han var pá Island, mcrc end halvt sá tyk som nu, men blev allerede da af
og til plyndret af skolcdisciplene til omslag om deres stileb^gcr. Sandsynligvis
noget senere har Vitæ patrum og Thómas saga vœret skiltc dcrfra, hvorpá
dissc ere gaede fuldstœndig tabte pa de enkclte gcnfundne blade nœr. Besten af
codex, indbunden for sig, har holdt sig noget lœngere, dog som dct syncs mcd
nogle defckter som f0lge af disciplenes plyndringer. Biskoppen mag. póröur
porláksson (Thorlacius) lantc denne del til Bartholin, mcdens A. M. var i
dennes ýœneste, og A. M. exerperede da „vetustiores et rariores voculas" af
den, hvoraf endnu findes spior, idet en mœngde ord erc understregede mcd r0d-
¦ kridt. I den tid skal Augustinus saga have været fuldstændig. Bartholin
sendte codex tilbage igcn, og f0rst flere ár efter fik A. M. dcn atter til láns fra
13*