Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (444,0 KB)
JPG (337,1 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


213
Inðlagt blandt Arne Magnussons papirsafskrifter 'ved cn seddel, der
omhandlcr erhvervelser fra en kirke i Vööluþing (Eyjafj.).
VIII. 5,7 X 19,6 cm. 1 bl. 1340—1500. Brudstykke om-
fattende nedrc margen af et perg.-bl.
Latinsk ærevers om Nils Ebbesens drab pá Grev Gert.
Verset, som har været skrevet nederst pá bladets lste sp., er
mcd en hánd fra c. 1500 opfrisket, hvorefter samme hd. har givet
en afslcrift af det pá den modstáende spalte.
IX. 22 X 17 cm. 38 bl. (incl. nogle l0se sedler); adsk.
blade ubeskrevnc.
Uddrag af latinske ritual-hándskrifter i Arne Magnussons
egcnhændigc afskrift, indeh. lectiones, offioia vedrorende
forslcelligc helgcner, deriblandt nogle scerlige islandslce eller nord-
islce, hymner osv.
De págældende hándsJcrifter synes ctlers iícke bevarede.
365. AM. 242, fol. Codex Wormiaiius. Orinsbók. Perg. (med senere ind-
satte papirsblade hist og her). 28 X 20}í! cm. 85 bl. (paginering
pð, de ulige sider: 1—160) incl. papirsbladene s.61—72, 121—38,
151—54, 157—66, af hvilke s. 72, 153—54, 157—66 ere ube-
skrevne; ogsá af pergamentsbladene ere flere opr. helt eller delvis
ubeskrevne. Sidste dei af 14. árh. Större og mindre ved hen-
smidring frcmlcaldte huller findes s. 37—44, 53—60, 79—86,
101-2, 109—16, 139—44, 149—50. Fra nyere tid (17. árh.)
forelcomme pa mange steder marginal-antegnelser, tilsatte over-
skrifter og lign.; ogsá ældre notitser findes hist og her. Af opr.
overslcrifter scs nu intet, af initialer kun fá spor.
Snorra Edda med tillæg.
Indhold:
1) S. 2-44 (s. 1 ubeslcreven). Gylfaginning o<7 Braga-
ræður, med tilhorende prolog og epilog.
2) S. 44—82. Skáldskaparmál. Efter slutningeh af „pórs-
drápa" stár störste delcn af s. 54 blanlc. S. 56 0verst er en
lakune — i „Hausttöng" — udfyldt ved samme hánd (Sveinn