Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (475,6 KB)
JPG (378,7 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


214
Jónssons), som i dette sá vel som i det foregáende stylclce Jiar
tilföjet latinslce oversJcrifter. Imellem s. 60 og 73 er indlagt 6
papirsblade, der med 0. Worms hánd bcere en afslcrift efter
Codex regius — dog næppe direlcte — af Völsungesagnene og
Gróttasöngr, der opr. have vceret udeladte i Cod. Worm.; dette
stylclce begynder „Su er «fók til theí's" og slutter „vid fröda
miðl" 0verst s. 71, hvorefter omtr. 2 sider ere ladte ubcslcrevne.
Bl. 82 nederst standser Slcáldslcaparmál (med udeladelse af „ókend
heiti"' og ,.'þulurli) med ordene „hdlditanwz | hinn milldi".
4) S. 83—119. De grammatisk-rhetoriske afhandlinger I — IV.
Sá vel her som ved de foregácnde stylclcer findcs adslcillige marginal-
antegnelser af Jón Olafsson fra Qrunnavílc. S. 91 er sidens
0verste dél (efter lste afhandlings shdning) ladet ubeslcreven.
5) S. 120, opr. ubeslcreven, er senerc bleven udfyldt med for-
forslcellige optegnelser af hænder fra 15. árh. Foroven stár en
större del af siden aldeles ManJc, idet den har været overlclæbet
med en senere fjærnet pergamentslap. Pá denne lap og — i
fortsættelse Jieraf — pá selve siden har der værct sJcrevet nogle
Maríu-vísur, af hvillce altsá Jcun Jiver linjcs slutning er bevarct.
Længere nede Jcommer verset „Huxan plyter lyfting liota", og i
linje med det et Jiálvvers af Hávamál („Ovrnar | fms fkylde |
eínge m&áur \ ovína (!) vmur vera"). Besten af siden optages dels
af en latinsk formular („Malleuf efto mahf" osv.), dels af
nogle latinske gloser med islandsJc oversættelse.
6) S. 121—54. Som nœste afsnit har codex rimeligvis inde-
holdt Háttatal, dette er imidlertid Jcun ufuldstœndig bevaret p&
pergamentsbladene s. 139—50, ved hvis begyndelse og slutning
sandsynligvis 1 bl. mangler. Nu er til udfyldning indsat a)
papirsbladene S. 121—38, tospaltede, sJcrcvne af Sveinn Jónsson,
der indeJwlde slutningen af Skáldskaparmál (fra ókend
heiti) og begyndelsen af Háttatal, b) bladet s. 151-^52,
der med 0. Worms Jiánd indeJiolder slutningen af Hátta-
tal; derefter f^iger et ubesJcrevet papirsblad s. 153—54.
7) S. 155—56. Rígsþula: Begyndélsen af digtet til „under
riuja", hvorefter slutningen er tábt. En defeJct i codex her er
betegnet ved indsætningen af de ubesJcrevne blade s. 157—66.