Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (456,7 KB)
JPG (338,4 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


226
Skálholts-annáll hinn nýi. (Ar 70—1430 e. Kr.)
Overskrift „Exforiptum Membranæ templi Schalholtini".
Afskrift efter pergamentshándskriftet AM. 420 c, 4t0.
390. AM. 249 a, fol. Perg. 31s X 22,7 cm. 7 U. C. 1400. Pragtfdd ud-
styring, hyppig anvcndelse af r0d og Uá slcrift; forgyldte eller
flcrfarvedc initialer. Ved hver niáneds begyndelse et lille illu-
minerct billcde, der frcmstiller det for árstiden karakteristiske
arbejde. Bl. 7 opr. ubcslcrevet.
Calendarium latinum.
lívcr máned indtagehde sin side. Bl. 7r cr der med en kursiv-
hánd fra 16. drh. slcrevet forslcellige udlcast til kontrakter og
lign., pá engelsk, men — som det synes — nedskrcvne i Is-
land, samt navnet „Wyllym Bemazd yff".
HerJcomst og hist.: Pá en foran indklœbet seddel har Arne Magnusson noteret
„Jetta Calendarium er í'raman af einu '/'alterio Davidis, sem hefr vered vid
Skalholltz kirkiu, og fynelt þangad komed vera fra Einglande".
391. AM. 2491>, fol. Pcrg. 28>n x 20,6 cm. 6 U. 13. árh. Hyppig anvend-
else af r0d, gui, blá, grön slcrift. Hver side bœrcr en — tildels
illumincret — tegning af et af dyrekredsens 12 tegn.
Calendarium latinum.
Fra tiden c. 1300 findes adskilligc navne pá islandske
mænd og kvinder, hvis dndsdag er indf'0rt i kalendarict; fra
cn senere tid har biskop Brynjólfur Sveinsson optcgnet biskop
Jón Arasons og dennes to sönners <Í0dsdag; denne notits, ligcsom
flere af de œldre, cr beslcadiget ved beskæring.
Herlcomst og hist.: Pd en foran indlclæbct scddcl meddcler Arne Magnusson
„J>etta feinged a Islande i'ramanvid 7'alterium. hefr einn hvern tima vered
Skallholltz kirkiu".
392. AM. 249 c, fol. Perg. 30,8 X 23 cm. 8 U. Beg. af 13. árh. Ilyppig
anvendelse af r0d, Uá og grön slcrift. Bl. V og 8V ubeskrevne,
bl. 8r bœrer over hele siden en illumineret fremstilling af