Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (466,2 KB)
JPG (349,2 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


227
m troncnde Marie med Kristusbarnet. Af bl. 1 er et mindre
stylclce ved ydre rand bortrcvct.
Calendarium latinum.
Talrige middelalderligc navue pá Islœndere, Nordmœnd
og forskellige fra sagacrne Jccndte historisJce per-
soner, Jivis dodsdag cr anmærJcct i Jcálcndarict, findes indforte
Tier; fra 17. árh. findes desuden d0dsáret optegnct for forslccllige
personer. Eftcr lcalcndariet f^lger (bl. 7V) cn sálcaldet tal-
byrðmgr med to efttrf^lgcnde latinske vers til demies forstáelsc.
Herkomst og hist.: Pá en foran indklœbet seddcl beniœrker Arne Magnusson
„Jetta var fremít i einu niutilo '/'alterio Latino ii Skardi á Skardzftrðnd,
Eg hafdi fad i fyrítu til lans, en?t nu 1708. inAugufto er \>ad mitt, ad gióf
Biarna PetursConar". Pá en anden seddel er for Ame Magnusson noteret. at
kirlcen pá Skari) pá Skarbsströnd er indviet til jomfru Marie.
393. AM. 249 d, fol.' Perg. 28>7 X 20 cm. 8 bl. C. 1300. Initiahrne
lcolorercde med mde, blá og grönne farver. Bl. lr og 8r opr.
nbesJcrcvne. Bl. 8V bcercr en illumineret fren\stilling af
Krisius pá lcorset med Marie og Joliannes stáendc hvcr pá sin
side af clcttc. Bl. lr optagcs af pennepr^ver, navne og lign. fra
17. árh.
Calendarium latinum.
Fra 17. árh. er cbdsár og -dag anf^rt for iJcJce fá personcr,
formodcnlig JienJi0rende til en og samme islandsJce familic. Bl.
7" indeJiolder en talbyrðiugr.
Störste delen af bl. 8r optages af cn „A eidura 17 dag
febiuaiij 1573" sJcreven „maldagi lúydar kirkiv" — vcdr^rcndc
g&rdén Bq/JcjaJdíð vcd Mývatn (Sþ.). Oven over denne sJcimtes
firc udradirede linjcr med ældre Jiánd (indeJioldendc cn rcgning
og lign.).
Herkomst og hist.: Pa en foran indlagt seddcl meddeler Ame Magnusson
„petta hefnr Mag. Biorn porleífsíon gefid mier Var framan vid '/'alterium
Latinum 1703. Mun vera komid fra Skinnaftödum".
394. AM. 249 e, fol. Perg. 25,7 X 19 cm. 7 bl. 13. arJi. B0dc og blá
initialcr. Bl. V opr. ubcsJcrevct; bl. 7" optages af en illumi-
. ncret fremstilling af Kristus pa Jcorsct omgivct af Marie og
JoJianncs.
15*