Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (437,5 KB)
JPG (332,4 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


231
Calendarium latinum (frgm.).
BrudstyTíket omfatter mánederne februar—maj og oktober—
decemher, efterfulgt af en talbyrðingr.
Med hænder fra gammel tid er indskrevet i kalendariet nogle
faste-regler (pá islandsk) og, til bctegnclse af vcdkommendcs
dadsdag, endel personnavne; med yngre hænder findes notitser
fra 17. árh.
Herkomsf, og hist.: Pá omslaget har Arne Magnusson notcret „Utan af kvere
fem átt haí'di Sr Vigfus Gudbrandzfon. hefur öefad fyrrum lieyrt Vatzfícwdar
kirkiu til. hier er á hönd Sr Jons Loptzfonar [og] Sr Jons Aral'onar".
403. AM. 249 o, fol. Perg. 22 x 16 cm. 6 bl. C.1300. Bsde overskrifter
og initialer. Bladene hensmulrende og beslcadigede.
Calendarium latinum.
I kálendariet ere nogle fá personnavne til angivelse af ved-
kommendes d^dsdag indfprte.
Herkomst og hist.: Pá omslaget har Arne Magnusson noteret „Frá Kalfafelle i
i Fliotzhverfe i Skaptafellz Syflu veltara parte. 1704".
404. AM. 249p,íol. Perg. 30 X 216 cm. 6 bl (bl. 1—2 kun bladstumper).
13. árh. B,0de, blá og brune initialer. Af bl. 1 er kun en smal
strimmel med enkeltc bogstaver langs indre rand bevaret, af bl. 2
omtrcnt indre tredjedel; ogsá de andre blade ere mere eller mindre
bcskadigede.
Calendarium latinum (frgm.).
Af kalcndariet mangler fuldstændig januar, endvidere (pa
cnkclte bogstaver nær) februar—marts, samt störste delen af det
april—maj indcholdcnde blad. Kalendariet er som sædvanlig
tillige obitnarium, med personnavne hist og her indforte til
betcgnclse af dodsdagcn. Bl. 6V opiages af en talbyrðingr.
Herkomst og hist.: Bl 3r findes med Arnc Magnussons hánd skrevat „qvondam
liber Scalholt."
405. AM. 249 q, fol. I—VIII. Perg. 12 blade eller brudstykker af blade.
13—15. árh. Störrelse og bcskaffenhcd forskellige.