Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (463,5 KB)
JPG (341,0 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


233
oin tidsinddering og lign. Pá ct- til s. 54 föjet Jcvurtblad (f)
findes afslcrift ved A. M. af styhltet „Enir fpocoí'to menn a
Islandi" osv.; ved s. 89 er af A. M. pá en seddel (g) afsnittets
sidste linjer afskrevne.
Bl. 46—69, tre læg i 4t0, ligeledes med Á. J.s hánd,
indeholde dcls stykker, som stemme med partier af det fore-
gáende, dels en sœrlig, med adsJcillige planct-cirJcler og andrc
Jcredstegninger udstyret komputistisk afhandling.
lste læg (bl. 46—53) beg. „Lift pefsi heiter algorifmus",
ender „þeffum fkiptin|guin fylgia figurur".
2det læg (bl. 54—62) beg. „Sva íegcr Ion Gullmuðr",
ender „hálfrar fion|du alnar" (bl. 61v), hvorcfter en större geo-
grafisk tegning. I selve afhandlingen desuden 6 tcgninger.
3die læg (bl. 63—69) beg. „Sol oh tungl", cnder „enn |
menn toko vel under".
Foran i hsJor. er indklæbet to sammenJiængende blade i 8VU
(a—b), pá JivilJce A. 31. 'Jiar optegnet nogle af dc i Gl. Jcgl. sml.
1812, 4t0 foreJcommcnde latinsk-islandske gloser, samt to lige-
lcdes sammenJicengcnde blade i 4t0 (c—d), pá Jivillce af A. M.
er optegnct mærkelige ord og ordforbindelser fra sammc mcm-
bran („Ex Computo Antiqvo Eegio").
Herkoinst og hist.: En i lœyget bl. 54—62 indlagt scddcl bærer med A. M.s
hánd paskriften „ur Num. 11."
409. AM. 253, fol. Pap. 32 X 22 cm. 396 bl. (incl. bladstumpcr og sedler,
folierct 1—397, tallct 266 ovcrsprungct). C. 1600. Lceg og blade
af veJcslende og uregelmæssigt format. Mamjfoldigc tegninger og
ufbildninger. EnJcelte tryJcte blade. BlanJce stá bl. 5, 7—8,
23, 32-34, 42, 46—47, 57-59, 78, 92—93, 95, 163—66, 174
—78, 180, 187—92, 200, 206—7, 214, 224, 236—40, 244, 253,
264—65, 279, 291, 298, 302, 304, 344, 362. Indb. i pcrgaments-
omslag mcd to par silJcebdnd til sammcnbinding.
„Explicatio Calendarii Romani et Infcriptiones aliq. antiqvæ"
— lyder titlen i den gamle lcatalog.
IndJiold:
Romersk kalendervæsen, afskrifter af gammel-romerske
kalendarier, samlmger til romerske, græske og spanske