Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (438,2 KB)
JPG (326,6 KB)
TXT (1,7 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


239
418. AM. 263, fol. Pap. 33,aX 21 cm. 54 bl. (paginerede 1-107). Shr.
1598. Bindet betruhhet med bcshrevet pcrg. fra et latinsh lcirheligt
hshr. Opr. nbeshrevne ere s. 43—48, 56, 60, 67-68, 77—78,
81—82, 89—90. Bladene ere navnlig ved hándskriftets begyndelse
og slutning slc0rc og tildels hcnsmulrende.
Máldagabók.
Samling af céldre og nyere máldager for en del af hirherne
i Shálholt stift. I marginen findes jævnlig angivelscr til oplys-
ning ont ntáldagens art. Flerc stcder findes notitscr af den
shálholtshc bishop Oddur Einarsson, sáledes s. 48 udhast til
en hontraht, dateret 19. avg. 1598. Til s. 70'har Arne Mag-
nusson indlagt en seddel-notits med berigtigelse af et her
forehommende árstal.
Herkomst og hist.: Pá en foran indklœbet seddel har Ame Magnusson noteret
„f>efTa bok liefi eg feinged frá Bæ i Flöa".
Senyttelse og beslcr.: Ant. Busses II, 353; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.
419. AM. 264, fol. Pap. G. 1550. Hist og her enJcelte sider ubeshrcvne.
Regnskaber (pa Dansk) vedrarende kongsgárden Bessastaðir
i Island med tilliggende gods.
I. 20,7 X 15 cm. 115 bl. Bl. 81 bcshadigct foroven.
Fortegnelse („iordebog") over afgifterne af Viðey
klosters jorder (o: fæstegárde) i árene 1548—50, samt
over hovedgárdens besætning; cndvidere regnskab
over de ved fiskeriet ár 1548 og 1550 bafte ud-
gifter — fra den daværende foged Christiern skriver.
II. 33 X 22 cm. 41 bl. Papiret slwrt og hensntulrcnde.
Bl. 2—5 bcstár hun af halve holonnet.
Oppeb^rsler og udgifter for árene 1551—52, af-
gifterne af Viðey klosters jorder m. v., og udgift-
erne til fiskeriet for de samme ár.
III. 32>B X 21 cm. 8 bl.
Fiskeriregnskab for ár 1553.