Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (429,2 KB)
JPG (345,5 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


246
Titél: . „Bichtig Copie Bog offuer alle dee | brefue som
ere fkrefhe fra den | 9. November: Anno 1664".
Kopibogen gár til sent i november 1689.
Foran cr indklœbet 4 AMska sedler med notitser om Torf'œi brevb0ger;
det ses, at A. M. har erholdt denne ár 1721.
438. AM. 283, fol. 30,a X 20 cm. 185 bl. Bl. 183—85 ere opr. Isst
indlagte blade og sedler.
Titel: „Thormodz Torfveföns | Bichtig Copie Bog offuer
alle dee | brefue fom ere fkrefne fra dend | 21 Novembris |
Anno | MDCLXXXIX | Thil | Annum".
Kopibogen standser ved 13. oldober 1691.
Af den til AM. 282, fol. herende seddelnotits b ses, at ogsa denne brev-
bog er erhvervet ár 1721.
439. AM. 284, fol. 31 X 20,2 cm. 180 beshrevne bladc. Godex, der opr.
har vœret folieret bl. 1—184 og gennemtrulclcet med dobbelte snore
forneden, har bl. 1 og 184 ubeslcrcvne, og er endviderc defekt,
ved at bl. 86—87 ere udskárnc, samt Bverste del af bl. 88 fjœrnet.
Torfæi kopibog for árene 1691—98.
Bl 86 nederst har A. M. oversircget ordcne „Thil Mag.
Iffuer Leganger" og slcrevet nedenunder „Det bref er her ud-
fkaaret, og occuperede det folia | 86. 87. & partem folii 88."
Af en pátegning bag i codcx pá bindets indcrside ses, at dette volumen
oprindelig ár 1665 har veeret autoriseret til protokol over de af „Tormoe
Torfí'uefson" som kammererer over Stavanger stift modtagne oppeb0rslcr.
Hcn til AM. 282, fol. horcndc notitsscddel b viser, at A. M. har mod-
taget denne brcvbog tidligcre end de to förnœvnte.
440. AM. 28B a, fol. 32 X 21 cm. 186 bl. (paginerede 1—359, hvoreftcr
f'0lge 6 opr. l0se blade; ét bl. [s. 32Ua og flg. s.J er senere ind-
sat og sáledes ilclce mcdregnct i pagincringen). Bindct er be-
trulclcet med bcslcrevet perg. fra ct latinsJc lcirlcéligt hslcr.
Torfæi kopibog for árene 1698—1706.
De bag i indlagte opr. tese blade (s. 361—71) indeholde egen-
hœndige breve og brev-udkast af Torfæus.
JDette handskrift har A. M. erholdt ár 1721.