Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (449,0 KB)
JPG (344,0 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


248
Breitenau 1701, 2 (danske) fra Benzon 1702—4, 1 (latínsk)
fra Sehesfcedt 1706, — samt 2 latinske breve fra Torfæus til
storkansler Eeventlou, 1699—1700.
IV. 34 X 21 cm. 44 bl. (inel. en fastJdæbct adresse).
Brevveksling (islandsk) mellem Torfæus og
præsten Torfi Jónsson i Gaulverjabær, 5 breve fra
T., 8 fra TJ., i árene 1681—89 — tildels af literœrt indhold.
Af nævnte breve foréligger ét (meget udf0rligt) fra T. i
udateret Jcopi, ét er et T. som bilag tilsendt excerpt af' islandsJc
sagaliteratur.
Pá dct iilherende omslag givcr Arne Magnusson oplysning om erhvervelsen
(dels fra prœsten Jón Torfason pá Breiöabóhtaöur, dels 1712 fra Torfteus),
pd en Uis seddel udtaler han sig, meget nedsœttendc, om stilcn i TJ.s breve.
442. AM. 286, fol. Perg. 43,6 X 30 cm. Tospaltet. 24 bl. C. 1300. R^de
oversJcrifter, forsJcelligfarvede initialer. Pagineret 1—45 (med
udeladelse af det ubesJcrevne bl. 1 og den ligcledes ubesJcrevnc
sidste side). Den éllers velJconserverede membran sJcæmmes s. 19
af en stor morJc plet, bevirJcet ved blælcspild eller lign.
Jyske lov.
Efter lovens slutning s.43, sp. 1, f^lger register, endende
s. 45, sp. 1. Bl. 4(i nederst bœrcr en latinsk regnskabs-
notits i 4 linjer. Ogsá Ji&ndsJiriftcts (o: fortsatsbladcts) lste
side bærcr forsJcellige latinske notitser, deriblandt midt pá
siden, med stor fraJctur fra c. 1400, en edsformular for
kannikerne i Bibe. / selve JiándsJcriftet forcJcommer Jiist
og her initial- og marginalantegnelser, Jivoriblandt nogle person-
navne.
Herkomst og hist.: At hándslcriftet har tilhert Bibe domJcapitel synes at kunnc
sluttes af ovenncevnte edsformular; om dcts senere slccebne meddeler Arne Mag-
nusson pá cn foran indklœbet seddel „Su gamla Danf'ka lðgbok er JuftitzR.
Rostgaard íeck af Chr. Worm, var íra Doot Omeifes enke".
Benyttelse og beskr.: Lagt til grund ved udg. i Kofod Anchers Jydskc Lovbog
1783 (sml. K. Ancfiers Lovhist. I, hvor facsim. findes, og Samlede Skrifter 1,