Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (473,1 KB)
JPG (374,4 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


251
446. AM. 290, í'ol. Perg. 32 x 23 cm. áá bl. Slutn. af 15. wrh. I hánd-
sJcriftets nedre margen ses et Jvul, Jvvorigennem seglsnor har vceret
truJcJccn. I mcmbranen findes adsJcillige marginalantcgnclser samt
en oprindelig foliering med romcrtal (II—XXXX), der gdr fra
M. 4—43, med anvendclse af XXVIIII og XXIX p& to efter
Jdnanden f^lgende blade. Mod slutningen af JisJcr. Jiist og Jier
áben plads for initialer. Det opr. bind er brunt læderomslag,
indcn for JivilJcet et omslag af garvet sJcind. Vcd JisJcrs bcgyndélse
og slutning Jiave opr. tre bJade været Jadte ubesJcrevne.
IndJtold:
Bl. 1, et i 17. árJi. besJcrcvet titelblad, bærcr — mcd Ste-
pJianius' Jidnd — fMgende indholdsfortegnelse
„Lectori Benevolo S. P.
Volumen hocce membranaceum continet
I. Variorum Pontificum Romanorum Privilegia | et immuni-
tates indultas atqt/e concessas Monasterio | Cistertij, Cabilo-
nensis Dioecesis: et uná Abbatibus | et Conventibus universis
Ordinis Cistertiensis, ad Fol. 15.
II. Variorum Pontificum Romanorum, Archiepiscopo|rum
Lundensium, Episcoporum Roschildensium, ! et Regum Daniæ,
Literas Confirmationum, Permu|tationum, item Privilegia et
Immunitates indultas | atqt/e concessas Abbati et Conventui
Monasterii B. | Mariæ Virginis de Sora, Roschildensis Dioe-
cesis.-1 á Fol. 15 et deinceps, præcipué ubi * tabs notatus.
Hæc avtem omnia transcripta funt ex Arcliivis utriusq?te
Monasterij | et sigillo Dni. Johannis Broftrup, Arcliiepiscopi
Lundensis, rojgatu Abbatis Sorensis, íideliter munita; qvo-
modö abunde testa|tm Epistola, qvæ in fronte Codicis extat,
fcripta Hafniæ, Anno | Christi 1494."
Lœngere nede fincJes _sJcrcvct med en anden Jiánd „Copiarum
Liber, sigillo | Roskildensi obsig|natus | I. I. A." Dctte er
overstreget, og derunder tilföjet „Non Boskildensi, fed | figillo
Dn. Johannis Broftrup, | Archiepifcopi Lundenfis; | ad procu-
rationem et iní'tan|tiam Abbatis Sorenfis. | Anno Dni. 1494. |
Ab Anno | 1052 | ad | 1501".
Bl. 2 optages dercfter af œrJccbisJcop JoJi. Brostrups ovcn-
nævntc latins/ce biev. Dernœst f0lge alctstyJclcerne, samtlige pá