Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (453,6 KB)
JPG (348,3 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


253
— brunt presset læderbind med to spænder — bevarét. Godex
har vceret gcnnemtruhhen mcd trc snorc forneden, hver med sit
vedhœngende segl; nu ere Jcun hullerne tilbage. Initialerne ere
gennemstr0gne mcd r0dt eller malcdc; Iste initial (bl. 3') stcerht
illumineret og forsiret. Marginal-antegnelscr fra forshettig tid.
Mellcm bl. 63- 64 (s. 124—25) mangler ct blad.
„Sanctuarium Birgerianum" — Dansh og Latin.
Ovenanf^rte titel er med en hdnd fra 17. árh. anbragt pá
forsatsbladet. Ved hándslcriftets slutning findes to egenhœndige
attestationer a) af erkebiskop Birger 1518, b) af den
pavelige legat Arcimboldus 1519. Omhandler indstift-
elsrn af en daglig gudstjœneste i Lunds domhirhes hrypt. Bag
i h&ndsloriftet, p& bindets inderside, findes en fortegnelse og
beskrivelse over forskellige solvsmykker.
Herkomsl og hist.; Pá en foran indMœbet seddel har Arne Magnusson med-
delt, at han ár 1706 har fdet codex til forœring af assessor Johan Lorcntzen,
og p& bindets inderside har han ud for hvert af de tre seglhuller antegnct,
hvorledes seglenes bcshaffenhed pa hans tid var.
lienyttelse og beskr.: Trylct i Suhins Samlinger I, 3, s. 1—89, hvor ogsá op-
lysninger om handskriftet ere iilföjcde.
449. AM. 293, fol. Fap. 28i2 x 19 o cm. 70 bl. Iste del af 16. árh. Sort,
presset lœderbind; hándshriftets sidste halvdel ubcslcreven.
Ábne breve (deriblandt enkelte kongebreve) og lignende
aktstykker fra 15. og beg. af 16. árh., alle ved-
kommende Skáne.
Herkomst og hist.: Pá bindets indcrside, hvor forshellige notitser ere antegnede,
/indes en cgenhœndig undcrskrift af „Erioli Krabbe", der má antages at havc
vceret hándskriftets ejer.
450. AM. 294, fol. Tap. 29 X 20>7 cm. 163 bl. Slcr. 1535. Bl. 4—6,
80—86, 105—16, 145—56, 161—63 ubeslcrevne. Initiahrne
gennemstr0gne mcd r0dt. Bl. 77—79, 101—4 beskreme med
yngre lcursiv. Codex har fra gammel tid haft en ejendommelig
foliering, dcr bcgynder bl. 7 og gar hándshriftet ud (1—10.47).
Dcnne foliering viscr, at der i sin tid ved indbindingen má
vœrc shet en omsœtning af lœcjgct 91—100, der stár mellem