Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (474,7 KB)
JPG (357,2 KB)
TXT (2,1 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


254
70—71 (opr. fóliering) og ligcledes af 141—47, der er sat bag-
ved de opr. ufolierede blade 145^63.
Lovsamling pá hollandsk.
Indelwlder traktater, lovstykker, forordninger for Holland,
Zeeland og Frisland — lildels i deres forhold til de nordishe
riger og Hansestœderne. Heri bl. a. den Amsterdamske og
Mamske soret.
Bl. l-3r. Eegister.
Herkomst og hist.: Under rcgistret findes en datering, dcr angiver 21. decbr.
1535 som tiden for afshriftens fuldendclse, og — tned samme hánd — f0lgcnde,
senere overstregede notits „Henrick becman (?) hoort dit boeck toe | wesende
nu ter tyd kerckmester van | die oude kerck." Hándshiftet er ifg. A. M.s
nolits pá en foran indklæbet seddel erhvervet pd liostgárds avklion, hvor det
udgjorde nr 679.
Benyttelse og beskr.: Corpus juris Sveo-Got. VIII, s. Ll.
451. AM. 295, í'ol. Pap. 29,8 X.22 cm. 108 bl. 0.'1500. Forslcelligc
hœndcr. Hist og her inarginal-anfcgnelser. Oprindelig foliering
mcd romertal (ikltc onifattcnde de f0rste og de sidste blade),
Jwori dog nu flere spring. Adslcillige blade ikJce fuldt besJcrevne;
bl. 145 stár blanJc.
Juridisk formularbog — pá latin og nedertysk.
HándsJcriftet er tildcls af megct blandet indJwld, bl. a. ud-
drag af latinske kraniker; latinske ordsprog og vers; for-
skellige aktstykker og breve m. m.
Benyttelse og beskr.: I hándskriftet er indhœftet et cksemplar afen afdr.P.IIasse
1879 udgiven jubilœumslykenslcning (4 bl. 8"° „Herrn Staatsarchivar Carl
Wehrmann in Liibeck sendet zum funfundzwanzigjahrigen Amtsjubiláum
seine aufrichtigsten Gliickwúnsche Dr. P. Hasse"), der indcholder et cfter
dette hándsJcrift aftrykt latinsk „Fragment einer Liibecker Ohronik". Sidstc
side giver nœrmere oplysningcr desangaende; dog er Jidndskriftet her urigtig
henf0rt til „Donatio Variorum".
452. AM. 296, fol. Pap. S2tl X 20 cm. 82 bl. 17. drJi. Bindet er be-
tru/cJcet mcd besJcrcvet perg. fra ct latinsJc JcirJceligt JisJcr.
„Hansici Foederis | Leges et Statuta | sive | Compendium
Recefsuum".
Lovbcstemmelserne cre sJcrevne þá JwjtysJc sprog.