Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (429,3 KB)
JPG (335,6 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


258
Jienyttelse og beskr.: Guldþingslög, Havnicc .1817; Bergens gl. Byluv, Kbh.
1829; Dipl- M. I, KpJi. 1857—76; Chrania Vidsh. Selsk. Forh. 1879, nr 14,
s. 3, 20; Monumenta hist. Norv., Chrania 1880, s. LX; Norgcs gl. Love IV
(to facsim.).
460. AM. 305, i'ol. Fcrg. 30,7 X 214 cm. 100 U. Tospáltét 14—15. árJi.
Forsk Jiænder. HándsJcriftets Jtovcddel (1—76'') er slcrevet af
samme h&nd som AM. 302, fol. (Thorgerus Haquini) og smuM
udstyrct mcd flcrfarvedc initialer, stærkt forsirede afsnits-bcgynd-
clser, rode overshrifter. Adslállige scncre marginal-antcgnclscr
fra forshcllig tid, dcr tildcls have lidt ved beslcœring; i codex
foreJcomme flere defcJctcr, fremhœvcde af Arnc Magnusson ved
pátegning pa dct nœrmcst foregáendc blad.
Indhold:
1) Bl. 1—76. Nlagnus lagabaters norske landslov, med
slutnings-retterbeder og epilog til Gulating. Foruden de i
Norgcs gl. Love IVanffirtc marginal-iittœy lcan mærlccs cn lœngere
latinsk notits bl. 24r.
2) Bl. 76v—84. Retterbader, af Erik Magnussön og Hákon
Magnussön; endv. Dom om kongens visare og leding (1348).
Hl. 79, indelwJdcnde H. M.s aJm. rcttcrjiod, er ct særJig indhæftet
blad, bcslcrevet tværs over siden, bJ. 79v stár ManJc.
3) Bl. 85—91v. Farmannalov.
4) Bl. 91^—100. Oslo bylov.
HándsJcriftet cr udfvrJig bcsJcrcvet i Norgcs gamJe Love IV,
4.77—82.
HerkomM og hist.: Ifg. to foran indlclœbede sedlcr (dcn ene shreven af, den
andcn for Arnc Magnu.ison) er codex erhvcrvet i Norge af justitsrád Aagaard,
som gav den til gehejmerdd Moth, af Jivem dcn er forœrct til A.M.
Iienyttelse oy beskr.: Gxdaþingslbg, Havniœ 1817; Dipl. Isl. I, KpJi. 1857—70;
K. Maurer, das sog. CliristenreeJu Kg. Sverrirs, Munchen 1877; Chrania V'uUJc.
SelsJc. ForJi. 1879, nr 14, s. 2, 7, 17—19, 49; Norges gl. Love.
461. AM. 306, fol. Fap. 29,s X 19,s cm. 9(1 U. C. 1700. Slcr. af Ásgeir
Jónsson. Sidevis pagincring 1—191. S. 98—100 stdr 2l/2
side UanJc.
Den ældre Gulatingslov.
Afslcrift efter Codex Banisovianns.