Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (418,8 KB)
JPG (316,2 KB)
TXT (1,7 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


263
Bagsiden af a) cr tvœrs over (formodenlig efter udradering af
den oprindelige shrift) besJcrcven med et islandslc jordekobsbrev
af ár 14.65. I marginen pá bladeís forside ses med en hánd fra
16. árh. slutningcn af cn dansk notits vedr0rendc ct mdlcm to
lslændcrc stcdfundct salg; hermcd stemmer det ret godt, at frag-
mcnterne ifg. A. M.s notits p& det tilh0rende omslag ere fundne
i Danmarh.
Trykt Grágás I b, 231-34, og III, 490—501; bcsJcr. III s. XVI,
XXXVII (facsim.). Sml. K Maurcr, Graagaas s. 8.
d. 22,% X 14,é cm. 2 bl. Sidstc del af 12. árh. Navnlig lste
blad stærht bcslcadigct og vcd slid tildels idcescligt.
Landbrigþarþáttr (fragm.).
Pá en vcdlagt scddcl fremhæver A. M. fragmcntets alder og ejen-
dommclighed.
Tryht Grágás Ib, 219—26, besJcr. III, s. XXX—XXXI, XXXVI—
VII (facsim.). Sml. K. Maurer, Graagaas s. 8—9. Endvidcre Góttingischc
gelchrte Anzeigun 1884, nr 12.
471. AM. 315 e-k, í'ol. Perg.
Fragmenter af gamle norske love.
e. 18,8 X 14:6 cm. 2 bl. 13. árji. R0de overslcriftcr, farv-
ede initidler; lste bl. bcslcadiget ved bestcœring af ydrc margcn.
Brudstylcke af den ældre Gulatingslov.
í'. 23,8 X 17,7 cm. 5 bl. Bcg. af 13. árh. Bl. 1" og 2r
ncesten idcesclige ved bladenes tidligcre anvendelsc til indbinding;
bl. 3 bestar lcun af 2 smástyMer, hvert pa 5 linjer beslcame
langs indcrsiden; bl. 4—5 ere beshadigcde ved bcslcœring forneden;
af bl. 5 er dcsuden ydrc lialvdcl bortslcáren.
Brudstylclcer af den ældste Gulatingslov.
g. 26,7 X 20 cm. 2 bl. B0de ooerslcrifter, /krfarvcde (r0de
og blá) initialcr. Bl. 1" stár blanJc; bl. 2 beslcadiget ved rccvner,
huller og bortslccering af dele af ovre og neclre margcn.
Brudstylclccr a/'Nidaros bjarkoret.