Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (470,2 KB)
JPG (342,4 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


266
474. AM. 317, íbl. Pap. 32,B x 19fi cm. 212 bl. Slutn. af 16. árh. Sk0rt
papir, aclskillige Uacle stærkt beskáme; af bl.56 cr ncdre halvdel
bortrcvcn. Enkeltc marginal-tittœg; bl.UO" findes i marginen en
tcgning af cn mand i tidens klædedragt; bl. 144 — med nnd-
tagelse af et i et vabenskjold indcsluttet ít — ubcskrevet.
Indhold:
1) Bl. 1—118r. Den norske landslov, i oversættelse, med
nyere fortale, og cfterfulgt af arvetavle og register.
2) Bl. 118"-82r. Norske retterbader fra 13—16. árh.
— de celdre i oversæitelse — mcd indshud af tre historishe smá-
stykkcr (bl. 141—43r)\ a) Stamtavle fra Magnus Máneskjold
til Kong Hans m. fi. b) Kong Hans kroning. c) Norges
konger fra Harald hárfager til Kristoffer af Bayern.
3) Bl. 183—95v. Uddrag af norske domme m. v. (arve-
tallet); nyere recesser m. m. (jorderegning, mont, fylkes-
kirker i Vigen, kgl. kapeller).
4) Bl. 195v—212 (skrevet med en lidt nyere h&nd). Danske
kongelige og rigsráds-domme 1532—70, samt Kong Hans
privilegier for den skánske gejstlighed.
Ilándskriftet er udf^rlig beskrevet i Norges gamle Love IV,
406—98.
Sml Chrania Vidsk. SekJc. Forh. 1879, nr 14, s. 23.
475. AM. 318, í'ol. Pap. 29 X 19>,r cm. 139 bl. Skr. 1554 i Marstrand af
Basmus skriver. E0de overskrifter og initialer. Bl. 111" opr.
ubeskrcvet.
Indhold:
1) Bl. 1—111r. Den norske landslov i oversættclse, med
forudskikket register.
2) Bl. 112—138. Bylov med Farmannalov, i oversættelsc.
3) Bl. 139. Oversætterens epilog.
TJdf0rlig bcskrevet i Norges gamle Lovc IV, 708—9, sml. 498.
líerkomst og hist.: Hándslcriftet, der 1816 udldntes fra den Arnamagnœanslce
samling, tilbageleveredes 1886 fra universitttsbibliotheket i Kristiania, i hvis
hándskriftsamling det, iwist hvorledes, var blevet indlemmct (som rir 3, fol).
JBenyttelse og beskr.: Foruden beskrivelsen i Norges gamle Love lcan henvises
til Gulaþingslóg, Havniœ 1817, s. XXIX.