Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (441,6 KB)
JPG (329,7 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


267
476. AM.319, M. Pap. 31fi X 20? cm. 184 bl. Sidstc del uf 16. árJi.
Forsh. hcender. Adskillige marginal-antegnelser, deriblandt navn-
lig en rœJcJce latinsJce tanJcesprog, særlig i ncdre margen.
Bl. 4—G erc senerc indsattc, ubeskrevnc blade. Af bl. 148 er
neclre Jtalvdel bortsJcáren. Bindet er betrulclcct mcd beslcrevet
perg. fra et latinsJc JcirJceligt JiándsJcrift.
Indliold:
1) Bl. 1—125r. Den norske landslov i oversættelse, med
forudslciJcJcet register og foran indhæftet alfabetisk indholds-
fortegnelse. Benne. sidste gár Jcun til II, ligesom ogsá Iste
blad af registret er tábt; til udfyldning af det manglcndc ere de
tre ubes/crevne bladc (4—G) tilföjedc. — SJcr. 1563.
2) Bl. 125v—42v. Norske retterbflder fra 13—16. arh. —
de ældre i oversættelse. Skr. 1563.
Bl. 142T er pá sidens opr. blanlce nedre Jialvdel sJcrevct „Ett
Capitell aff Themi Suenfke Loug Huad | Boder der fkall
giffues for en Spellemand" osv.
3) Bl. 143-46r. Regulæ juris.
4) Bl. 146v—47r. „Tefze fager- Ere konngen och
bifpen | Emellom", hvoreftcr folger „3TINIS | totius Operis |
Hanns Amundfann | Egenn Hannd | 1587".
5) Bl. 147v—48. Blandede notitser: Boder, marke-
tallet, mont og vægt, privatoptegnelser, „Prefagium Tnfantium
nafcentium" — sluttcnde med cn lignende datering som nys
nævnt.
6) Bl. 149. r) Porklaring pá 3. kap. i arvebalken, v) Jorde-
regning sondenfjælds.
7) Bl. 150—84. Nyere recesser.
Hándskriftet er udforlig bcslcrevet i Norges gamle Love IV,
498—500.
Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr U, s. 23.
Ifg. en foran indUœbet seddel forœret A. M. 1716 af mag. Jonas
Bamus pá Nörre líoug pd Bingerigc i Norge.
477. AM. 320, fol. Pap. 32t2 X 20tS cm. 183 bl. (incl. titclblad; paginerede
1—364). S/cr. 1593 af Joannes lleliæ. Uode kolumnetitlcr, ovcr-