Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (444,1 KB)
JPG (333,2 KB)
TXT (1,6 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


268
shrifter og initialer. Jcevnlige marg/nalhenvisningcr. Titélbladet
shrevet med ofvehslende sorte og r0de linjer samt illumineret mcd
grönt. Bindet betruhhet mcd prcsset pergament, mcd spor af
mekdbeslag og spcender, samt fremstillcnde dct -danshe og meclden-
borgshe váben, begyndclsesbogstavcrne A. M. B. og árstallet 1503.
Indhold:
1) Bl. 1\ Titelblad til 'thendt Eætte Norfhe Lough Wd-
fatt paa Dannfké'.
2) S. 1—9 (ifg. hshrs paginering). Mathias Scauenius'
fortale.
3) S. 10—238. Den norske landslov i oversœttelse, med for-
tale og registre.
4) S. 239—53. Regulæ juris, pá Latin og Dansh. — S. 254
stár blanlc.
5) S. 255—311. Norske retterbader fra 13-16. árh., de
celdre i oversættelse.
6) S. 312—21. Smastykker: a) Sager som ere kongen
og bispen imellem, b) Norges konger til Kristoffer af Bayern,
c) Stamtavle fra Magnus Máneskjold, d) Kong Hans kroning,
e) „De juramento et sig|nificatione eius" osv. (pá Dansh). S.
322 stár blank
7) S. 323—64. Nyere recesser.
Hándsloriftet cr udforlig beshrcvet i Norgcs gamle Love IV,
500-501.
Sml. Chrania Vidsk. Selslc. Forh. 1879, nr 14, e. 21.
Pá en foran indklœbet scddcl har A. M. notcret „Ex auotione Rost-
gardianá Num. 451". Om de œldrc ejerc give forskclligc vategningcr pa
titclbladet ophjsniny.
478. AM. 321, í'ol. Pap. 311 X 20,G cm. 118 bl. Slutn. af 16. árh. Brunt
lcederbind; pá bindets forrcste inderside findes en notits af 1606
ang. den evige J0des d^delige afgang 1604. Bl. 105 ubeshrevet.
Indhold:
1) Bl. 1—3. a) Kong Magnus fortale til landsloven (dansk),
b) De tre trosartikler, c) Register over tingfarebalken, d)Lands-
lovens nyere fortale.