Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (430,2 KB)
JPG (331,0 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


269
2) Bl. 4—104. Den norske landslov i overscettelse.
3) Bl. 106—18. Norske retterbader, de celdre i oversœttclse.
Beshrevet i Norges yamle Love IV, 501—2.
479. AM. 322, fol. Fcrg. 20 X 17,7 cm. 92 bl. Tospaltet. 14. árh. Forsk.
liœnder. Rsde kolumnetitler og overskrifter, farvede og forgyldte
initialer. JBl. 21 initial illumineret mcd den norske l0ve, bl. 30
cn jagtscene (penneteguing i r0dt). Af hándskriftet har Arne
Magnusson udtaget flcre blade, som nu bl. a. befinde sig i AM.
114, 4t0, 733, 4t0 og Dipl. Norv. fasc. 22, samt udskrabet skriften
pá enkelte sider.
Indhold:
1) Bl. 1—19r. Den norske hirdskrá. Efter lovens slutning
noglc privatoptegnelser af lagmanden Jon Simonssön (1550).
Bl. 19v stár Uanlc.
2) Bl. 20r. Kong Hákons borg-ret. Dereftcr cn yngre
latínsk notits. JBl. 20v cr shriften udsJcrabet, sá at lcun spor af
dcnnc pá et cnlcclt minrire stylcke scs.
3) Bl. 21—28. „Knftins doms bolkr" o: Frostatings ældre
kristenret.
4) Bl. 29r. Om áger, cfter œrkebiskp Jons kristenret, samt
stylcket „pær konoz ero xvíi" cfter ældre Borgartingslov. JJnder
teksten et latinsk vers om dábsslægtskab. Pá bl. 29v er
skriften udraderet.
5) Bl. 30—74v. Den norske landslov (Gulatingslov).
6) Bl. 74v-84r. Bergens bylov.
7) Bl. 84r—87v. Farmannalov.
8) Bl. 87v—92. Norske retterbtfder: Landslovens slutnings-
retterboder, epilog til Gulatingsloven, retterbeder af Erik og
. Hákon Magnussönner.
Hándshriftet cr udf^rlig beslcrevet i Norges gamle Love IV,
502—14.
Iterkomst og hist.: To foran indklœbedc AMskc sedler givc fortcgnelse over
hándslcriftcts opr. indhold, samt meddelelse om, at A.M. har erhvervct dct fra
mag. Clir. Worm.
Benyttelse og beskr.: Foruden i Norges gl. Love — hvor facsim. findes — og
de der anfm-te steder Frumpartar ísl. túngu XXVIII—XXXVI; Ant. Busses