Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (424,2 KB)
JPG (314,4 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


270
II, s. XVI, 478; Konungs-sJcuggsjá, Chrania 1848, XXVIII11; Dipl.Isl.I, Kph.
1857—76; K. Maurer, der altestc Ilofrecht clcs Nordens, Milnchcn 1877; Pedcr
Claussöns Samlede Skrifter, s. LVI; Chrania Vidslc. Selsk. Forh. nr 14, s. 3,
20, 49, 50; G. Storm, En Tale mod Biskopperne, Clirania 1885.
480. AM. 323, fol. Perg. 28 X 20 cm. 62 U. (pagincrcdc 1—123). Istc
dcl af 14. árh. Pergamcntet tildels slc0rnet ved fugtighed. I
hándslcriflets lste afsnit r0de overshrifter, r0de og blá initiáler,
senere áben plads for dissc.
Indhotd:
S. 1—34. Den norske hirdskrá.
S. 34—109. Bergens bylov.
S. 109—121. Farmannalov.
S. 121—23. Kong Magnus slutnings-retterb^der ved
byloven og epilog om lovens vedtagelse i Bergen (1276).
S. 124 (dcr af Arne Magnusson har vœret overlclcébct med
papir) bœrer, med en h&nd fra Iste dcl af 16. árh., forklaring
over Eske Bildes adkomst til Brunlag gárd og gods.
Beslcrcvet i Norges gamle Love IV, s. 514.
Herkomst og hist.: Pá en foran indklæbct for A. M. skrcven scddel (en af-
skáren bladstrimmel) mcddeles indholdsfortegnclse, med tilföjelse „feingin af
nefndum oapitain IuL"
Jienyttelse og besJer.: Bcrgens gamlc Bylov, Kbh. 1839; Ant. Russes II, 450;
Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 4, 21, 49; i Norges gl. Love IV
facsimile.
481. AM. 324, fol. lap. 29,8 X 19fi cm. 24 bl. (pagincrcde 1—48). 0.
1700. Slcr. af Ásgeir Jonsson. Bindet cr bctrultlcet mcd beskrcvet
perg. fra et latinsh hirheligt hándshrift.
Den norske hirdskrá.
Áfslcrift efter AM. 350, fol.
Hándskriftet cr bcshrevct i Norgcs gamle Lovc IV, 514.
482. AM. 325, fol. Vap. 29,s X 20.2 cm. 24 bl. (-\-1AM* forsatsbl). 17.
árh. Shr. af Jón Erlcndsson. Abcn píads for initialer.