Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (421,6 KB)
JPG (308,4 KB)
TXT (1,6 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


271
Den norske hirdskrá.
Áfshrift efter AM. 126, 4t0.
Hándshriftet cr bcskrevct i Norges gamle Lovc IV, 514—15.
483. AM. 326, fol. Pap. 29,s X 19,c, cm. 13 bl. (pagincrcde 1—25). C.
1700. Slcr. af Asgcir Jónsson.
„By Lougen". Af Arne Magnusson overstregct, og dernnder
af ham slcrevet „Timsbergs Lög" o: den xiyere bylovs byord-
ning og kobebalk. Bag i hándslcriftet cr indhœftct 3 blade inde-
holdende en bogfortegnelse, mcd datcringen 3% 1741.
Beslcrevet i Norges gamlc Lovc IV, 515,
484. AM.327, fol. Pap. 29fi X 19,„ cm. 37 bl. (páginerede 1—41 og 1—33).
Bcg. af 18. árh. Slcr. — ifg. den gamle Icatalog — af prœsten
Jón Gíslason.
Indhold:
1) Bl. 1—21\ Ærkebiskop Jons kristenret.
2) Bl. 21v—37. Sverres kristenret.
Beshrevet i Norges gamle Love IV, 515.
485. AM. 328, fol. Pcrg. 27,s X 19 cm. 213 bl. — incl. titclbl. og de fðrst
nylig folierede pcrg.-stumper 4, 99, 135, 150,161, 195,199 „bisu, af
hvillcc 135,161,195 cre fastsyedc til nærmeste blad. C. 1400. For-
skellige hœnder. Hovcdsagclig tospaltet. Pergamentct tcmlig groft,
mcd flcre uregelmæssige blade, mangc huller, pletter og mindre
beslcadigelser. Adslcilligc tilföjelscr mcd yngrc hœndcr. Indb. i
brunt lædcrbind mcd pátrylct rygtitcl; ang. jkre vccl indbindingen
foranledigcdc fejl i bladcnes anordning sc udgavens fortalc.
Biskop Eysteins jordebog (den rode bog).
Indch. Fortegnelse over det gejstlige gods i Oslo bispe-
domme.
Udgivet af II. J. Huitfcldt, Christiania 1879 — mcd talrigc
facsimiler og fortale (I—XVI), hvori hdndslcriftet nærmere bc-
skrives.