Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (456,5 KB)
JPG (329,9 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader273
kongerække fra Hákon Magnussön til Frederik II (bl. 17);
beretning om kobmændene ved bryggeu (bl. 18—21).
HándsJcriftct cr udferíig besJcrevet i Norges gamlc Lovc IV,
515—23. — Har opr. udgjort cn del af AM. 78, 4'".
Benyttelse og beskr.: Sml. endvidere Norske Magazin I, s.42 flg., 47—49, 51;
K. Maurer, Das sog. Christenrecht Sverrirs, Múnchcn 1877, s. 4; Chrania
Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 51; Personalhist. Tidskr. I, Kbh. 1880, s 147.
489. AM. 331,fol. Pap. 314 X 19,e cm. 145 U. lste del af 17. árJi.
„Copier Aff Bergenn Stadtz | Preuileger" osv., efterfulgte af
nogle nyere forordninger fra c. 1600.
Hándslcriftet er nœrmcre beslcrevet i Norges gamle Love IV,
524—25.
Sml. Norske Magasin 1.
490. AM. 332, fol. Perg. 28 X 19,B cm. 79 bl. (incl de to Uade, der opr.
liavc dœklcet bindets indersider, samt papirsbladene 77—78).
10. árhs 2den halvdel. Forslc. hœnder. I hsJcr. findes en œldre
uregelmœssig foliering (1—118), hvis spring tildels vidne om ud-
sJoáme blade. TJbeslcrevne ere (efter den nycre foliering) bl. V,
9», 27v, 28r, 31r, 33", 34r, 51r, 55v, 59r, 79v.
Det Trondhjemske domkapitels kopibog. Rygtitel „Trond-
hjems | Domcapitels Bog | CODEX | SEOULI XVI".
Ang. hslcrs indhold i det enlcelte henvises til den udfBrlige
bcslcrivelsc i Norgcs gamle Love 'IV, 525—28.
Herlcomst og hist.: Af to foran indklœbcde sedler ses, at Arne Magnusson om-
hyggelig har gennemg&ct dette domkirkcn tilhprcnde hándskrift, som han havde
erholdt til lans fra biskop Pcter Krog i Trondhjem. To andre scdler, indklœbede
henholdsvis foran bl. 33 og bl. 51, vidnc ligeledes om A. M.s benyttelse af
hándskriftct.
491. AM. 333, l'ol. Pap. 29 X 20 cm. 87 bl. Sidste del af 16. árh. For-
slcellige hænder. Adslcillige sider og héle Uade ere ubcslcrevne, af
hvillcc sidste i alt fald ét (bl. 5) ses at vcere indsat til betegnelse
af en her foreJcommende laJcune. Flerc af initialcme ere meget
store, og JiándsJcriftet er Jtist og Jier prydet ved anvendelse af rode
18