Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi




798 blaðsíður




Skrár
PDF (463,0 KB)
JPG (353,3 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila





þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


275
TIerkom.it og hist.: Om handskriftets alder vidne árstallene 1557, 1568, 1569
Bogcns lijemsted e.r Bergen; codex Jiar tilhort Kúbenhamis universitets-bibliotheli.
Iienyttel.se og beslcr.: F. Johannœi Hist. eccl. Isl. I, 399. Foruden Norges gl.
IjOVC se endv. S. B. Smith, Kjobcnhavns Universitetsbibliothek, S. 70—71, 79.
492. Al. 334, fol. Staðarhólsbók. Perg. 33,B X 24 cm. 108 bl. Tospaltet.
C. 1260—80. ForsJcellige hæncler. R,0de overslcriftcr, flerfarvede
initialer. De cnhelte afsnits begyndelsesbogstaver megct storc og
stœrkt ornamenterede. 1 det smulcJcc og i det liele vélhonserverede
hdndslorift findcs bl. 3 et hul, ligesom ogsá pergamentet p& ad-
slvillige andre blade viser spor til Jiensmulren, navnlig ved bladenes
indcrJcant. Pá sidste blad (bl. 108) cr ct större styJcJce af ydre
spalte afrevet forovcn. JBl. lr og 108" cre oprindelig ubesJcrevne.
I JuhidsJcriftet fmdes sá vel œldrc som yngrc marginal-antegnélser,
drr tildels Jiavc lidt ved besJcœring.
IndJiold:
1) Bl. lr (senere besJcrevet). Dóniakapítuli o: kap. 17
af Mamihelgi i Jónshók. Med cn Jiánd fra c. 1300.
2) Bl. lv—92r. Grágás. Pá bl. llv, som for störste delen
er ubesJcrevet, er efter Jiristendomsafsnitíets slutning med cn
lcursivJi&nd fra 14. arJi. sJcrcvet en regning over noget for-
skellige personer — navnlig en Ragnilldr — tilhorende gods,
der efter dc nœvnte stednavne viscr sig at stamme fra Húnavatns
syssel. For adsJcillige afsnits vedJcommende ere Jcapitel-tál senere
tilföjede og flcrc rcttetscr i indlioldsfortcgnelscrne gjorte. Bl. 69"
er væsenlig ubesJcrevet.
3) Bl. 92v—108r. Járnsíða. Mellem bl.104 og 105 Jiar codex
en lalcune, der angives. til 2 blade. Arne Magnusson Jiar ncderst
bl. 104" sJcrevet „her vantar." Af bl. 108r har V2 spalte opr.
værct ubcshrevcn; Jier findcs forsJcellige optegnelser ang&ende
senerc ejere; bl. 108" optages af pennepr^ver. og lign.
Bl. 23r ovre margen indeliolder et lille vers.
Herkomst og hist.: I AM. 435 a, fol. bl. 175v liar Arne Magnusson om denne
eodex antcgnet „J>elTa bok lioí'er iltta Biarne PetursPon SyQumadr i Dala
Syflu. Hans l'onr Petur Biariiafon feok bokena Sr Pale Ketilsfyne, og hanw
gaí' rnier hana." Af to páskrifter fra 16.árh. (bl.lQ8r, aftrykte Dipl. Isl. I,
18*