Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (430,7 KB)
JPG (328,8 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


276
s. 87—88) ses det, at bogen c. 1500 har vœret pá gárden Stóri-Dalur i Bangár-
valla syssel og senere har tilhert lagmanden Páll Vigfússon. En notits af Ame
Magnusson i AM. 340, fol (se dette nr) skyldes den ovenanferte bencevnelse.
JSenyttelse og besler.: Udg. af V. Finscn, Grágás, Staðarhólsbólc, Kbh- 1879
(facsim. Grágás III, Kbh. 1883, s.XL); Jus eccl.vetm, Havnice 177B (facsvm.);
Grágás, Havnice 1829 (facsim.); Járnsíða, Havnicc 1847 (facsim.); Isl. sögur
II, Kbh. 1847, s. XIV; Dipl. Isl. I, Kph 1857—76; K. Maurer, Graagaas,
s. 2—5; K. Gislason, 44 Pröver; Norges gamle Love IV, 531.
493. AM. 335, íol. Pap. 32 x 21,B cm. 262 bl. (paginerede 3—525). 0.
1700. Bindet betrnlchet med ~beslcrcvet og med nodctcgn forsynct
pergament fra et latinslc ritualli&ndslcrift.
Grágás.
Afslcrift efter Kommgsbók (Gl. Icgl. samling nr 1157, fol.).
Afslcriftcn er helt igcnnem rcttet af Arne Magnusson. Fra en
yngre tid findes blyantsmœrlcer i marginen, vistnolc vidnesbyrd
om de i anledning af udgaven 1829 stedfundne forarbejder.
Benyttelse og beskr.: Grágás, Havniæ 1829; K.Maurer, Graagaas s.9; Dipl.
Isl. I, Kph.1857—76; Grágás III, Kbh. 1883, s. XLIX—L.
494. AM. 336, í'ol. Pap. 318 X 20,a cm. 251 bl. (paginerede 1—501). Sh:
1604 af Asgeir Jónsson. Störste delen af s. 194, samt s. 195
—205 ubeslcrevne.
Grágás.
Afsttrift eftcr Konungsbólc (Gl. lcgl. samling 1157, fol). Ved
afshiftens slutning ha,r afslcriveren tilföjet „Samanwlefinw vid
Membr: | pa fomu sem hun var effter | fhrifud Aiiho 1694".
Henyttelse og beskr.: Grágás, Ilavniœ 1829; K. Maurer, Graagaas s.9; Dipl.
Isl. I, Kph. 1857—76; Grágás III, Kbh. 1883, s. L.
495. AM. 337, fol. Pap. 31 s X 20,2 cm. 243 bl. (paginercde 1-485). C.
1700. Slcr. af Ásgeir Jónsson. TMvdden af s. 214 samt s. 215
—22 ubeslcrevne.
Grágás.
Afslcrift efter Konungsbólc (Gl. lcgl. samling 1157, fol.).
Benyttelse og beskr.: Grágás, Havnice 1829; KMaurer, Graagaas, s.9; Dipl.
M. I, Kph. 1857—76; Gráyás III, Kbh. 1883, s. L.