Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (478,1 KB)
JPG (333,3 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


278'
¦ indlelœbet egenhœndig notitsseddel af A. M. omhandler overskrifterne til nogle
afsnit af Grágás efter nogle blade fra Bœr.
Henyttelse oy beslcr.: Grágás, Havnice 1829; K. Maurcr, Graagaas s. 10;
Grágás III, Kbh. 1883, s. LI, sml. s. XXV.
498. AM. 340, M. Pap. 31* X 20,4 cm. 234 bl. C. 1700. Sícr. af Jón
Mugnússon. Initiulerne ere antydede vcd smá bogstaver i cibnc rnm.
Grágás.
Afskrift eftcr Staöarhólsbók (AM. 334, fol).
Foran er indlclœbet to af Arne Magnussons egenhmndige notitssedler.
Den forste giver en besicrivelse af afs/criftcns original „pergameiitsbuk fra
Stadarliöle (nu minne)"; Grágás lealdes her „Grafygla". Mcmbranen var
den gang i „beru triefpialldi", og nden pa dette stod et íangamark, PG
("í sammcnslynget), samt árstallet 1624 udsle&rct. — Det andet opregner en
del af originalcns ordformer og lœsemader.
Benyttelse og beshr.: Grágás, Havnicc 1829; K. Maurer, Graagaas s.9; Dipl.
Isl. I, Kph. 1857—76; Grágás III, Kbh. 1883, s. LII.
499. AM. 341, íol. Pap. 32,ti X 21* cm. 39 bl. C. 1050. (Sh: af llákon
Ormsson?)
Grágás.
Ufuldfvrt afslcrift af Konungsbók (Gl. kgl. sml. 1157, fol.),
stemmende medAM. 339, fol., for hvilken den synes at ligge tilgrund.
Jlerhomst off hist.: Ifg. to f'oran i hskr. anbragte notitser af Arne Magnusson
iealdes h&ndsicriftct „Ur Grá gás" og antages erholdt „af Jonas Dadal'yne",
der sical have fáet det „frá Vallaá".
Benyttelse oy beskr.: Grágús, Havniœ 1829; K. Maurer, Graagaas s. 10;
Grágás III, Kbh. 1888, s. LI, sml. XXV.
500. AM. 342, í'ol. Perg. 25* X 18* cm. 80 bl. 10. drh. Forgyldte og stærkt
illuminerede afsnits-initialer; dc andre initialer forskeUig farvede;
r0de kolumnetitlcr, overslcrifter og marginalhenvisninger.] Lyst
og omhyggelig behandlct pergament. Bl. 41 ubeskrevet. I nedre
margcn bl. 80r ftndes cn pcnnetegning forcstillende en tyv i galgen.
Jónsbók
med „Prologus" og efterfidgt af tre retterb^der, af kongcrne
Magmts, Erik og ílákon.