Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (452,7 KB)
JPG (359,8 KB)
TXT (2,2 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


pa
279
Kapiteíangivelseme i marginen og de fleslc overskrifter ere
Dunslc (kun pá en enkelt sicle, bl. 3r, mecl almindelig sort
blælc, ellers r0de).
Herkomst og hist.: Ildndskriftel, dcr er i brunt, presset lœderbind, bærer pd
bindets forside indtryU „CHRISTOPHER * WAL|KENDOREF J TILL * |
GLORVP í K * M * | RENTEMESTER * 1577 J ".
501.- AM. 343, fol. (Svalbarðsbók.) Perg. 28,8 X 19>a cm. 90 bl. Tospaltet.
14. arhs Iste halvdcl. Bl.1r oprindclig ubeskrcvet, bl. 90 tilföjet
i 17. árh. Rfule holumnetitler og ovcrslcrifter, forskellig farvcde
initiuler. Miniaturer findcs bl. 1", láv, 84r, og flere andre
afsnits-initialer (sál. 03" og?'7") ere stcerlct ornamentcrede. Mcd
en noget yngre hánd findes helt igennem maryinalhenvisninger og
antnœrkninger.
Jónsbók.
131. V er, foruden /lere notitser til oplysning om hándslcriftets
historie, nied en hánd fra c. 1400 foroven til höjre slcrevet en
griðasetning.
Herkomst og hist.: Af to antegnelser bl. lr ("> af Magnús Magnússon 1662,
b) af J. Widalin), samt af Arne Magnussons notits pd en foran indlclœbet
seddel og en omtrcnt ligdydende i AM. 435 a, 4to bl. 178v—179 ses det, at
Magnús Magnússon har givet hdndskriftet til sin sön Jón („Jone Magnus-
('yne Elldra Mynu Ai:anat;ne1') dr 1662; J. Magnússons enke Ingibjörg l'áls-
dóttir pd Eyri skœnkcde bogen til mag. Jón porkelsson Vídalín dr 1700, og
dcnne forœrcdc Amc Magnusson den 1703. Ifg. tradition i besiddcrnes slœgt
skulda „gamlo Jon Magn.u(Yon a Svalbarde" i sin tid have ejet bogen, hvorfor
Jón Sigurússon benœvner dcn „Svalbarösbók".
Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. 1, Kph. 1857—76.
502. AM. 344, fol. Perg. ,28 X 20 cm. 79 M. Tospalict. 14. árhs sidstc
halvdel. Ii0dc overskrifter, forskellig farvedc initialer. Perga-
mentet cr m0rlct og navnlig mod slutningen beslcadiget ved
större og mindre hidler; sœrlig beskadiget er bl. 34; af bl. 79
er nu kun en strimmel nœrmest indre margen bevarct. Bl. lr
opr. ubeskrevet, bl. 1" optages af en afbildning, forestillende
Kristus pá lcorset, omyivet af Marie oy Johanncs. Bl. 54" har
en maryinal-antegning fra 15. &rh., hvori navnene Sigurðr por-
steinsson og Sveinn Skúlason forckomme. Det oprindelige bind,
svœre trccplader, forbandnc ved lœderryg, er bevaret.