Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (456,6 KB)
JPG (340,4 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


280
IndJiotd:
1) Bl. 1. Her er l^j^ spalte besJcrevcn med et brudstykke aí
Johannes evangelium pá Latin (c. 1400). Dcrundcr „pu giorer
fem ftraka loptzir ..." (15. árh.) og „Arnas Magnæus Islandws
m. pr."
2) Bl. 2—58r. Jónsbók.
3) Bl. 58v—63. Retterb0der, a£ kongerne Erik, Hákon og
Magnus, samt kardinal Vilhelms to „leyp"; juricliske formu-
larer. ÖVerslcrift pá foregáende side.
4) Bl. 63r—74. Kristinréttr Árna biskups („her hep- knst-
mwa laga rett kim nyia" osv. — opfristcet med nyere blæJc).
5) Bl. 74—79. Gejstlige forordninger fra 1224-c. 1340.
Af det besJcadigede blad 79 ses i alt fald sidste spalte at Jiave
vœret ubesJcrcvcn. Pá et bag i indJclœbet blad Jiar Arnc Mag-
nusson givet cn afsJcrift af det bl. 79r bevarede brndstyJclce.
En udf^rligere indJioldsfortegnelse af Jón Sigurðsson er ved-
lagt JiándsJcriftet.
Herkomst og hist.: Ifg. Arne Magnussons antegnelse AM. 435 a, 4l°, bl. 180v
—181r har han erholdt handshriftet 1686 „fra Ingibiðrgu Jons dottur i
Liarskogum.".
Benyttelse og beskr.: Bipl. Isl. I, Kph. 1857—76.
503. AM. 345, í'ol. Perg. 26',,,- X 18$ cm. 92 bl. (dc uligc sider paginerede
1—184). Sidste del af 16. árJi. E0de Jcolumnetitler og over-
slcriftcr, flerfarvede initialer, titdéls stærJct ornamenterede. Ads/cil-
lige illuminationcr og marginal-tegninger forelcomme, dels
sigtendc til indholdet (s. 12, 20—21, 38—39, 42—43, 53, 66—67,
100, 102—3, 122—23, 134—35), dels forestillcndc fantastisicc
dyr (22—23, 28—29, 86—89). Slutningen af JiándsJcriftet (fra
s: 154) mangler farvet ornamentcring og er vistnoic sicrevet med
en noget yngre Jiánd. 8. 1 fremstiller i pennctegning de fire
Jconger Sverrir, HáJcon, Magnús og Eirílcur, stilledc to og to
overfor Jiinanden, s. 2 optagcs af en siddende, Jcoloreret lcong
Ólafur Haraldsson, mcd 0Jcse og bog. Pcrgamentet er, navnlig
Jien mod hándsJcriftets stutning, titdets Jmllet og hcnsmul/rende
langs indre margen. Yngre marginalia.