Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (491,9 KB)
JPG (340,1 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


281
Indhold:
1) S. 1—144. Jónsbók.
2) S. 144—71. Retterb0der, fra 13—16. árk (1549).
3) S. 172—83. Kalendarium. I marginen ere med hænder
fra 17. árh. tilföjede adsJcillige almanak-viser (isl.).
S. 184, der bærer spor af at have været fastlimet til bindets
indersidc, er bcslcreven, men i sin nuvœrendc tilstand nlœselig;
af Dipl. Isl. I, 535 ses det, at et blad, nu i dcn Arnam. isl.
diplomsml. fasc. LXV, nr 1, oprindelig Jiar været Jclæbet uden pá
dette hándsJcrifts ældre bind.
JEn udf0rligere indJwldsfortegnelse af Jón Sigurðsson er ved-
lagt JiandsJcriftct.
Herkomst og hist.: Ifg. Ame Magnussons vidnesbyrd har hdndskriftet tilh0rt
Einar Isleifsson pd Reyhir i Mosfellssveit („Einars Isleií's í'onar il Reykium"
bœrcr en indlagt notitsseddcl med A. M.s hánd — sml. AM. 435 a, 4l° bl.l92r,
se ogsá Dipl. lsl.); af lcalendariet ses tidligere ejera at have vœrct Guölaugur
Jónsson og en sön af porvaröur pórólfsson,.
Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.
504. AM. 346, M. Staðarfellsbók. Perg. 248 X 18 cm. 85 bl. 14. árJis
lstc Jialvdél. Ifg. Jón Sigarðsson samme Jiánd som i AM. 399, 4t0.
R0de oversJcrifter, forsJtellig farvede initialer; bl.25r findes en sœrlig
admærJcet initial, ornamenteret med en drage, omsltittende cn l0ve
med sin Jiale. AdsJcillige blade ere besJcadigcde ved flænger, Jiuller
eller fugtigJiedspletfer; i margincn findes Jiist og her antegnelser
f'ra forsJcellig tid, noglc besJcadigede vcd beslcæring; pd forsJcellige
steder liar Arne Magnusson gjort tilfójelscr. Ved Jiándslcriftets
begyndelse má 2 bladc antagcs at mangle, ligeledes mangle 2
bladc efter bl. 4 og 1 cfter bl. 40. Bl. 84v cr ubcsJcrevet, bl. 85,
dcr oprindelig Jiar tjænt til beJclædning af dct ældre binds inder-
sidc, Jiar fWste side beskrcven med en Jiand fra beg. af 16. árJi.
Forsatsbladet (papir) bærer en pasJcrift af eller for TJiorJcelin.
IndJiold:
1) Bl. lr. Slutningen af Kristindómsbálkr i J árn-
síða.
2) Bl. 1 ¦—13. Kristinréttr Árna biskups — hvortil et tillæg
med Ame Magnussous hánd.