Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (485,5 KB)
JPG (350,8 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


285
5) Bl. 107'—121. Kristinréttr Árna biskups („lier bynar upp
hmn nyia criftms doms | nett pa/m er hcrra íon evcbibiskwp
fam«»i fetti" osv.) med cfterffdgendc stylcke om ager. ¦— I marginen
cr Jier (foruden senere antegnélser) ud for dc cnlcélte Jcapifícr med
gammél hánd anfprt, hvorfra lovens forslcellige bcstcmmelser ere
tagne, men disse tilföjelser liave senere lidt ved bcsJcœring.
G) Bl. 121r—48. Gejstlige anordninger, statuter og andre
kirkeretlige optegnelser.
7) Bl. 148r—149. a) „uím dífmala daga", b) „Grem a fiopffr
follffm", c) „nopn aufter Yegs ko?Jw?iga", d) „v;m heiws alldrff",
e) „Doma dags uncU".
8) Bl. 149—150v. Kirkelige optegnelser pá Latin,
deriblandt ærkebiskop Povls lste statut. Af bl. 150" har opr.
2dcn spalte stáet blanJc, mcn dcnnc er sencre udfyldt af samme
hánd som bl. 151.
9) Bl. 150v—151 (hánd fra beg. af 16. árh.). Formularer
— pá Islandsk og Latin — angáende ed, pönitens og lign.
10) Bl. 152—56 (hánd fra 15. árJi.). Register over hánd-
skriftets indhold.
Pá bagsiden af det ellers ubesJcrevne bl. 157 findes en kort
latinsk aflosningsformular (c. 1500).
Herkotnst og hist.: Hándskriftct cmgivcr sig bl. 149 r som slcrevct ár 1363. For-
sJcellige pásJcrifter findes bl. lr, deriblandt navnlig Bjórn Magnússom af ár
1594, datcret Bær pá Bauöisandur, Jworved han betingelscsvis overdrager sin
broder hándsJcriftet. Arne Magnusson, der — efter Björns sön Eggert á Skarbi —
Jcaldcr hándskriftet SkarðsbóJc, meddelcr i AM. 435, 4to bl. 174r, 176»—77 for-
. sJcélligc oplysninger om denne membran, ij'g. JivilJcc man ved Jijœlp af en det
oprindelige bind pátrykt inskription Jiar Jcunnct forfolge dens historie tilbage
til lagmandcn Eggert Hannesson (c. 1550). A. M. Jiar erJioldt Juindskriftet af
póröur Jónsson i Kobcnhavn 1697 elltr 1698.
Sml. i 0vrigt den udforligc beskrivelse i Dipl. Isl. og N gl. L. IV.
Benyttelse og besJcr.: Jus eccl. novum, Havniœ 1777 (J'acsim.); lslendinga sögur
II, 1847, s. XLV; Bipl. Isl. I, KpJi. 1857—76; Norges gl. Lovc IV, 533—35.
509. AM. 351, lol. Skálholtsbók eldri. Perg. 28 x 19,s cm. 133 bl. To-
spultct. 14. árlis sidstc lialvdel. B,&de overslcrifter, forslcellig
farvede og ornamentcredc initicdcr, bl. 2r findes en miniatur.
Ved Jidndsicriftcts bcgyndelse forskellige marginal-tMœg.