Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (476,7 KB)
JPG (361,2 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


340
In dem Ne|ghen vnde dríttígheftenn Jare unde vollen | taghen
des Mydwekens nha Sctí Mathiae | apoftolí".
2) Bl. 50r—55. Ditmarscher Landesverordnungen 1537—54
(plattyslc).
3) Bl. 57'-65. Meldorfer Kirchspielsbeliebungen 1541—55
(plattysh). — Bl. 64v: Vidnesbyrd angáende et tabt signet
1555 (plattyslc).
4) Bl. 69—71r. En dansk, samtidig optegnelse om
erobringen af Ditmarsken 1559 af Klavs Rytter — „och
ther wdj Mel|dorp feck Johann frifs tiil heffelagger thene bog
och andtuorde | hand meg Claws Rytter ther thene bog, fom
ieg thend tid war | fin tienere, att fkulle förre fame bog
hiem" (69v).
5) Bl. 72v—73. "Wer im Kirchspiele Meldorf Schluter
gewesen, 1541 — 51 (om disses embedsvirlcsomhed m. m.,
plattyslc) — ender mulifjvis defelct.
Herkomst og hist.: Ncderst bl. V' findcs med cn hánd f'ra 17. drh. en latinsk
notits, der meddeler de sammc oplysninger om hándslcriftets erhvervelse af
Jcansleren Joh. Friis og dets overlevering til Klavs Bytter som ovenanferte citat.
lienyttelse og heskr.: 1—3) A. L. C. Mtchelsen, Sammlung altditmarscher Iiechts-
quellen, Altonal842; 4) Monumenta Historiæ Dúnicai II, Kbh.1887, s. 563—70.
Sml. Staatsburgerliches Magazin VI, Schleswig 1826.
646. AM. 3, 4to. Pcrg. 20$ X 14,7 cm. 64 U. C. 1500. E^de ovcrsfcrifter,
r0de og blá initialer. Enlcelte yngre marginalia.
Indhold:
1) Bl. 1—47. Jyske lov — uden fortale, ender med trold-
domskapitlet.
2) Bl. 48—60. Danske kongebreve og hándfæstninger —
fra Valdemar II.s forordning om jærnbyrds afskaffelse til
Kristiern I.s privilegier for Sæland 1454.
3) Bl. 61—63r. „Gafths tæth" o: den gamle gárdsret.
4) Bl. 63v—64r (lcursiv fra 16. drh.). Forklaring pá den
i lovens bode - bestemmelser forekommende værdi-
beregning.
Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, Gl. danslce Love V, s. XIII—XIV; Oorpus
jur. Sveo-Got. IX, s.LVIII; Geheimearchivets Aarsberetningcr II, 1, 16, V, 20,
26, 64.