Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (465,1 KB)
JPG (332,6 KB)
TXT (1,8 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


20
Herkomst og hist.: 1 den gl. katalog benœvnes dette hskr. mindre rigtig „Varia
Adversaria Hvitfeldiana", da det nœppe star i andet forhold til Hvitfeldt end at
enlcelte af de deri indeholdte aktstykker hidrore fra ham. Hdndskriftet, der cr
skrevet i Bergen, har tillwrt dr H. Höger (f 1615).
Hemyttelse og beskr.t Nœrmere omtalt — foruden i Norges gl. Love — i Sam-
linger til norsk Sprog og Hist. VI, s. 186 flg., Erania Vidsk. Selsk. For-
handl. 1880, nr 14, s. 15; pá det fBrste sted er tillige den gl. „œtlegg" aftrykt.
Sml. Dipl. Isl. I, s. 225; Krania. Vidsk. Selsk. Forhandl 1875, s: 89; S. B. Smith,
Kjobenhavns Universitetsbibl för 1738, Kbh. 1882, s. 68—69.
[AM. 23, fol. „Rerum Danicarum Fragmenta ex vetuftifsimis Norve-
gorum (five mavis Iflandorum) Commentariis traní'lata anno
Domini 1596. incomp." manyler.]
40. AM. 24—25a-b, í'ol. Pap. 34 X 22 cm. (3 vol) 1174 M. (deraf 33
smá lapper). Kursiv, 17. árh.
Historia regum Danicorum aChristiano l.usqve ad Fridericum II.
(1448—1588.)
Incleh. et til tryhning gennemgáet og korrigeret elcspl. af den
i Westphalens Monumenta rer. Germ. II udgivne Danmarks
historie under hongeme af det Oldenborgske hus, af J. I. Pon-
tanus. For Kristian IIIs historie er plads ladet áben bl.
1067"—1081.
41. AM. 26, fol. Pap. 33 X 20 cm. 270 U. Lat. kursiv, c. 1600 — vist-
noh forfatterens originalhskr.
Nicolai Cragii Annalium libri VI.
Indeh. N. Krags ufuldendte, af Gram Kbh. 1737 udgivne
Danmarks historie fra ár 1533 til 1550.
42. AM. 27, í'ol. Pap. 32 X 21 cm. 330 U. Kursiv, sidste del af 17. árh.
„REGES DANIÆ ET | NORVEGIÆ | COGNOMINATI. | DET ER: |
DE DANSKE OC | NORSKE KONGERS | TILNAFNE: MED FUN
DAMENTALISKE OC GRUNjdige Aarsager til de:is Til|nafne,
sampt hvis notabel oc Me:ke|ligt til famme matezie kand