Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (475,4 KB)
JPG (361,3 KB)
TXT (2,0 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


344
10) Bl. 150-62. „Tord Deyghens arjtyckler och forcla|ring
offweí | Logen" — yngre danslc recension (uden Jcapiteltál).
11) Bl. 163—73r. 'byrcke rett giffuen af koningen y
danmarck tyll helfingborg' o; den ældste Lundske eller
Helsingborgske stadsret.
12) Bl. 173v—76. Den Dalbyske forordning („Thenwe epthne
rett var giortt y Dalby y Skone" osv.).
13) Bl. 176r—98. Kong Kristian lll.s Dronningborgske reces
1551 og Kefbenhavnske 1547 — med fœlles overslcrift.
Bl. 64r findes i marginen med hánd fra 17. árh. en islandsk páskrift
af obscœnt indhold-
Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Lovhist. I (Dalbyske forordn.); Nyedanske
Magazin III, 1, s. 179; K. Bosenvinge, Ol danske Love III, s. XXIV, V,
s. XVII; Corpus jur. Sveo-Got. IX, s. LXX.
651. AM. 8, 4to. Perg. 20,s X 14,3 cm. 45 bl.C. 1500. Rode overslcriftcr,
initialer og hist og her lcolumnetiiler. Bl. 24. ff. vistnolc sJcr. med
en særlig hánd.
Jyske lov — uden trolddomskap.
Beg. defeht i I. bogs 2. kap. „hælghe andz".
Efter II. bogs Jcap. LXVIIIJ (sál.) er nedre Jiálvdel af bl.
23" ubesJcrevcn; dcrefter fortsœttes (bl. 24) med Jcap. LXIX.
Herkomst og hist.: Hándskriftet, der bœrer flerc pátegningcr fra 17. árh., har
ncesten hele bl. 45v optaget af sádanne antegnelser, deriblandt et vcrs om
dommeres pligter undcrskrevet „Söí'ren Chreften|rsen aar | 1624".
652. AM. 9, 4to. Pap. 19» X 13,9 cm. 233 bl. (231 4-1 bis 4-102 bis). SJcr.
ár 1470. B.0de initialer og forsiringer. Ældre og yngrc margi-
nalia tildels besJcadigede ved besJcœring. Kolumnetiiler (ofte Jcun
et enlcelt tal elJer bogstav) og overslcrifter, men vistnolc nœppe af
sJcriveren selv. Brunt, presset lcederbind. DcfcJct ved begyndclsen.
Bl. 215v ubesJcr. Bl. 228v—29 beslcr. med noget yngre hœnder;
bl. 230—31 sJcrevne i 16. árh. Bl. 1 forsatsblad, bl. 102 en
indsat seddel.
IndJiold:
1) Bl. lbis—2r. Kong Erik glippings Nyborgske forordning
for NÖrrejylland, 1284 (fragm.). Kolumnetitel „Statuta erici