Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (468,5 KB)
JPG (350,3 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


350
del. JBrunt, pressct lœdcrbind med spœnder. Initialer, over-
slcrifter og kolumnctitlcr med brunt blcelc.
Indhold:
1) Bl. 1. Trykt titelblad (indsat som titcl for dc
cftcrfy. stylclcer): 'Dero Keyferlichen vnd des Heiligen | Reichs
Freyer Stadt | Lubeck | Statuta vnd Stadt Recht, | Sampt
angehengter Schiffs: vnd | Hochzeiten Ordnung . . . G-edruckt
zu Lúbeck . .. Anno MDCVIII'.
2) Bl. 2—68. „Lúbefck rechtt" (sál Icolumne-titlen).
3) Bl. 74-107. „Datt Nedderfte rechtebock | der Keifer-
liken Stadt Liibeck".
4) Bl. 109-36. „Das Keyferlige Mala|fyttz rechtt" —
landsknægtenes Schuldtgericht-ordnung incl.
Herkomst og hist.: Bl. 136 er af shriveren ved lovstykkets shitning antegnet
„Scriptum et oompletum est hoc ius, vol hæc in|ferioris Juditij LubicenCium
confcripta Statuta per me Arnoldum Engels mollenfiem, Anno virginei \mrtus
1506 in octaua annuntiationis Marie, qvœ erat 25 Martij. | AE." Nedenunder
er en senere ejernotits udslettet. Vcd enden af de to /bregáende lovstykker
findes ligeledes bogstaverne AE og urstallet 1500.
663. AM. 20, 4to. Pap. 212 X 10,B cm. 232 bl. 17. drli. Adshilligc
marginalia.
„BREUIARIVM IVRIS" — med tilh^rende register.
Udsigt ovcr romerretten og denncs forhold til dansh rct.
664. AM. 21, 4tö. Pap. 20iB x 14 cm. 107 bl. (l«*-*r incl). Sidste
del af 15. árh. Rgde overshriftcr og initialer (dog stundum
áben plads for disse) samt ved hslcrs bcgyndclse tittige hapiteltal
og af og til Icolumnetitcl. Sœrlig bl. 3V ff. fmdes en del ved
bcshcering beslcadigcdc marginalhcnvisninger. Handshriftcts to
f'0rste og s'idste blade, dcr ere af perg. og tjcenstgöre som smuds-
blade, ere dels ubeshrevne (lUa, 194), dels bœrc de hun spredtc
pátcgninger, hvortil tilsvarcnde findes pá bindcts ligcledcs med
perg. betruhne indersider. Endv. cr bl. 144v, 145v—55, 165''
nbeslcr. Eftcr bl. 193 syncs cn dcl blade bortslcámc. P^ábrunt
lœderbind mcd spcendcr.