Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (477,9 KB)
JPG (350,2 KB)
TXT (1,9 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


358
Bl. 166 indeholder kun lste linjc af' en overshrift til et
litjnende aktstykke.
22) Bl. 167—68. „Libe:tates ericj Reg/s Do/n/no yrzarno
restift/fœ" osv.
23) Bl. 170. „Juíamentum Cnftoffeij Reg/s" osv (1440). Dansk.
24) Bl. 171. „Juramentu/n Cíiftiejni Reg/s" (1448). Bansk.
25) Bl. 173—75r. Privilegier for Skáne, givne 1340 af
Magnus, konge i Sverig og Norge. Mcd tilh^rende
overskrift. Latin.
26) Bl. 176-77. Bestemmelser og privilegier for Skáne,
givne 1356 af Erik, konge i Sverig. Med tilh. ovcr-
skrift. Latin.
27) Bl. 181—83\ „eett mirachel". Af' „en boogh fom
kallis fpeculum" om kong Edmund af England og hans
sön.
Bl. 184—86. Gárdsretten („Theífc er gaardz rett").
Bl. 187—201r. Kgl. danske hándfæstninger og konge-
14. árh. — af kongeme Kristoffer, Valdemar,
28)
29)
breve fra
Oluf.
30)
Bl. 201r-\ Grænseskel mellem Danmark og Sverig.
Bl. 202v bærer nogle betydningsUse pennepr0ver og lign.
Herkomst og hist.: Til bindets forrestc inderside er fastklœbet en AMsk seddel
af smnme indhold som den i AM. 23, 4tn, hvorcfter det altsa má antagcs,
at ogsá dette hándshrift er skœnket Lunds bispestol af terkebiskop Birger ár
1515.
Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Lovhist. II (stykke 19—20); Nye danske
Magaein VI (1836), s. 182; K. Kosenvinge, Gl. danske Love II, s. XLVII—
VIII, III, s. XX; Corpus jur. Sveo-Got. VIII, s. LVIII—IX, IX, s. LVI;
Geheimearchivets Aarsberetn. II, s. 11, 16, 42—43, 45, V, s. 18, 26, 49, 67.
672. AM. 29, 4to. Pap. 21f,Y.16ficm. 112 11. (1—113 + 89). 1G—I7.árh.
Forsk. hænder; hdndskriftet synes sammenstykket af' indbyrdes
uafhængige bestanddele. Bl. 27'", 47, 63", 64, 83v—85, 109"
—110, 112v ubcslcr. Bl. 86—98 bcskadigede ved fugtighed.
1) Bl. 1. Indholdsfortegnelse.
2) Bl. 2-9. Kabenhavns borgeres artikler til borgemestere
og rád 1580, med disses svar. Med tilh. overskrift.